Proff
Proff

Nor-Profil AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr968 323 865
Telefon907 94 240
AdresseSkredderveien 142, 1537 Moss

Velkommen til Nor-Profil, vi leverer raskt og effektivt. Dette har vært med på at kunder som har handlet fra oss i fra starten av fortsatt handler av oss i dag. Ta kontakt med oss for vi står på for alle våre kunder. Våre tjenester består av trykking av klær og artikler. Vil du ha en morsom firmagave eller gjøre noe spesielt for noen du er glad i Ta kontakt med oss!

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---346456
Leder annen godtgjørelse---4242

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 3382 7552 6372 5012 328
Annen driftsinntekt23901203553
Sum driftsinntekter3 3612 8462 7582 5372 381
Varekostnad1 4491 1091 0651 156920
Beholdningsendringer3----
Lønnskostnader741664773493646
Herav kun lønn-520616377497
Ordinære avskrivninger3--03
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 017919781789787
Driftsresultat1481531399825
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00-00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt10201
Sum finansinntekter10201
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad11281116
Andre finanskostnader11003
Sum annen finanskostnad161003
Sum finanskostnader171481119
Resultat før skatt132139133876
Sum skatt233528231
Ordinært resultat109104105655
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat109104105−4975
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte--72--
Sum utbytte--72--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler36----
Sum anleggsmidler52151515261
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler16---0
Sum varige driftsmidler16---0
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige3----
Investeringer i aksjer og andeler-15151515
Andre fordringer---0246
Sum finansielle anleggsmidler0151515261
Sum varelager20245169193
Kundefordringer241252231395443
Konsernfordringer-----
Sum fordringer293297288437485
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post58935528622271
Sum Kasse/Bank/Post58935528622271
Sum omløpsmidler903675625728749
Sum eiendeler9556906407431 010
Aksje/Selskapskapital3333333333
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3333333333
Sum opptjent egenkapital374265161128315
Annen egenkapital374265161128315
Sum egenkapital407298194162349
Sum avsetninger til forpliktelser----0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--61171120
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-0181879
Annen langsiktig gjeld-0181879
Sum langsiktig gjeld0079189199
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld325178200239170
Skyldig offentlige avgifter6850747886
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld951296652205
Sum kortsiktig gjeld548391367392463
Sum gjeld548391446581661
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9556906407431 010
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6970220

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Ta kontakt for mer informasjon!

Mer info fra Forvalt

Nor-Profil AS

Org nr 968 323 865

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo