Proff
Proff

Nord Konsulent AS

Org nr912 979 415
Telefon970 38 780
AdresseMarkedsgata 6, 9510 Alta

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter−5055103228402
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter−5055103228402
Varekostnad--000
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1098834
Herav kun lønn0-0-34
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader75986364149
Driftsresultat−134−5332156220
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt051900
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2079205 175--
Sum finansinntekter2079255 19400
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--04721
Andre finanskostnader5618426--
Sum annen finanskostnad5618426--
Sum finanskostnader56184264721
Resultat før skatt176885 199109199
Sum skatt07552446
Ordinært resultat176815 14485153
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat176815 14485153
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler3 3003 0585 7031 570573
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2 5683955401 570573
Andre fordringer7322 6635 163--
Sum finansielle anleggsmidler3 3003 0585 7031 570573
Sum varelager-----
Kundefordringer15117177155163
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4302 6831 433192200
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post41131169160
Sum Kasse/Bank/Post41131169160
Sum omløpsmidler4342 6941 464361361
Sum eiendeler3 7335 7537 1671 931934
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital44444
Sum innskutt egenkapital3434343434
Sum opptjent egenkapital9023 6355 454310225
Annen egenkapital9023 6355 454310225
Sum egenkapital9363 6695 488344259
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 0521 0101 2021 317421
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital0----
Sum annen langsiktig gjeld6500336−28-
Annen langsiktig gjeld6500336−28-
Sum langsiktig gjeld1 7021 0101 5381 289421
Gjeld til kredittinstitusjoner42----
Leverandørgjeld4549402220
Skyldig offentlige avgifter−151154686
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 0231 02335211102
Sum kortsiktig gjeld1 0951 073141299254
Sum gjeld2 7972 0841 6791 588675
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 7335 7537 1671 931934
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Nord Konsulent AS

Org nr 912 979 415

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo