Proff
Proff

Nordic Hosting AS

A
Proff Premium rating
A Lav risiko
Org nr989 383 930
Telefon400 03 328
AdresseSverdrups gate 23, 4007 Stavanger

Nordic Hosting AS har spesialisert seg på drift av webservere med det anerkjente Cpanel/WHM administrasjonssystemet samt utvikling av løsninger basert på åpen kildekode (Joomla!/WordPress). Våre servere benytter Linux plattform og Apache webserver. Serverne har bl.a. støtte for PHP og MySQL database, og vi har mer enn 99,9 % oppetid på våre servere. Webpakkene kommer med markedets beste og mest omfattende kontrollpanel. Du får full kontroll over alle sider av webpakken din: Administrer e-post, webmail, administrer database, velg mellom flere typer statistikk, ta i bruk gjestebok, chat, forum, teller og mailingscript med et par museklikk. Viruskontroll av all e-post og spam filter er også inkludert! Vi tilbyr også hosting på Windows server, samt Hosted Exchange, VPS og dedikert server. Les mer om Hosting her! Trenger du hjelp med webdesign står vi klare til å hjelpe deg med dette også. En av våre salgskonsulenter vil med glede ta kontakt for å gi deg et tilpasset og uforpliktende tilbud. Her kan vi også tilby serviceavtale, som hjelper deg å holde sidene oppdaterte til enhver tid! Les mer om Webdesign her! Nordic Hosting AS sine servere er plassert hos Enternett i Stavanger. Datasenteret er dagbemannet og vi har utstyr for fysisk reboot 24 timer i døgnet. Fasilitetene er sikret med overvåkingssystemer 24 timer i døgnet. Etablert i 1999, med 20års jubileum i 2019 – gjør at vi er blant de eldste og mest erfarne på markedet i dag. Nordic Hosting AS er et trygt valg og vi er stolte over å være din totalleverandør av hostingtjenester!

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 5023 4473 4983 3693 351
Annen driftsinntekt2431312937
Sum driftsinntekter3 5253 4783 5293 3983 388
Varekostnad3 1132 7982 9262 7902 837
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader30200
Herav kun lønn-0000
Ordinære avskrivninger-0110140140
Nedskrivning--000
Andre driftskostnader748696580597637
Driftsresultat−338−15−90−129−226
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2324221922
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt50223
Sum finansinntekter2925242125
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad11103
Andre finanskostnader2819576
Sum annen finanskostnad2819576
Sum finanskostnader28206710
Resultat før skatt−338−11−71−116−210
Sum skatt−74−1−16−25−46
Ordinært resultat−264−10−56−90−164
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−264−10−56−90−164
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill--0110250
Sum immaterielle midler5073119214328
Sum anleggsmidler60108119214328
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--000
Maskiner/anlegg/biler--000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--000
Sum varige driftsmidler--000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer1036---
Sum finansielle anleggsmidler1036---
Sum varelager-----
Kundefordringer--0−12
Konsernfordringer1 8911 5021 3481 1551 081
Sum fordringer1 8911 5021 4121 2381 116
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post111615114
Sum Kasse/Bank/Post111615114
Sum omløpsmidler1 9021 5181 4281 2391 130
Sum eiendeler1 9621 6261 5471 4531 458
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital391251848484
Sum innskutt egenkapital491351184184184
Sum opptjent egenkapital06070126216
Annen egenkapital06070126216
Sum egenkapital491411254310400
Sum avsetninger til forpliktelser--000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld684516-4
Skyldig offentlige avgifter7613615562
Kortsiktig konserngjeld00000
Annen kortsiktig gjeld1 3271 1571 2161 088993
Sum kortsiktig gjeld1 4721 2151 2931 1431 058
Sum gjeld1 4721 2151 2931 1431 058
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 9621 6261 5471 4531 458
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7033546

Autorisasjoner


Åpningstider

Mandag
8:30 - 16:00
Tirsdag
8:30 - 16:00
Onsdag
8:30 - 16:00
Torsdag
8:30 - 16:00
Fredag
8:30 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Nordic Hosting AS

Org nr 989 383 930

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo