Proff
Proff

Nordkak AS

Org nr979 765 991
AdresseTorpebaugen 8, 1738 Borgenhaugen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter70 40272 63764 51857 69746 347
Annen driftsinntekt458190013
Sum driftsinntekter70 44872 64564 70857 69746 360
Varekostnad40 22740 20037 84530 57724 752
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 9281 8621 825926402
Herav kun lønn1 6541 6021 569808350
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader27 78425 83223 81324 25618 259
Driftsresultat5084 7521 2251 9382 948
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt82559710348
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt----0
Sum finansinntekter82559710348
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad509532564364341
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad--0501 100
Sum finanskostnader5095325644141 441
Resultat før skatt814 2757581 6271 555
Sum skatt18940166369611
Ordinært resultat633 3345921 258944
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat633 3345921 258944
Ordinært utbytte0000900
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0000900
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0022227
Sum anleggsmidler0022227
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap----0
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler----0
Sum varelager4 5192 7382 2702 392825
Kundefordringer9 7829 6647 9698 3928 611
Konsernfordringer-----
Sum fordringer10 99710 7908 9389 5829 629
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 50221 88828 01914 4013 731
Sum Kasse/Bank/Post2 50221 88828 01914 4013 731
Sum omløpsmidler18 01835 41539 22726 37514 185
Sum eiendeler18 01835 41539 24926 39714 192
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital8 4068 3435 0094 4173 159
Annen egenkapital8 4068 3435 0094 4173 159
Sum egenkapital8 5068 4435 1094 5173 259
Sum avsetninger til forpliktelser32000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld32000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld5427091 628955602
Skyldig offentlige avgifter4 6094 6404 1613 6283 111
Ordinært utbytte0000900
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0000900
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 34120 70528 18516 9125 709
Sum kortsiktig gjeld9 50926 97034 14121 88010 932
Sum gjeld9 51226 97234 14121 88010 932
SUM EGENKAPITAL OG GJELD18 01835 41539 24926 39714 192
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Nordkak AS

Org nr 979 765 991

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo