Proff
Proff

Nordre Fokserød Utvikling AS

Org nr923 345 191
AdresseSkabos vei 4, 0278 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn-0000
Ordinære avskrivninger00000
Nedskrivning00000
Andre driftskostnader24202418-
Driftsresultat−24−20−24−180
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-----
Resultat før skatt−24−20−24−180
Sum skatt−5−4−5−40
Ordinært resultat−19−16−19−140
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−19−16−19−140
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag−19−16−33--

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00040
Sum anleggsmidler4 8714 5694 5694 5734 569
Tomter, bygninger og annen fast eiendom4 8714 5694 5694 5694 569
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00000
Sum varige driftsmidler4 8714 5694 5694 5694 569
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer242042--
Sum fordringer242042--
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post-----
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler24204200
Sum eiendeler4 8954 5894 6114 5734 569
Aksje/Selskapskapital165165165165165
Annen innskutt egenkapital----4 111
Sum innskutt egenkapital4584584584584 569
Sum opptjent egenkapital4 1114 1114 1114 097-
Annen egenkapital4 1114 1114 1114 097-
Sum egenkapital4 5694 5694 5694 5554 569
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld326203618-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3262036180
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld--6--
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-----
Sum kortsiktig gjeld00600
Sum gjeld3262042180
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 8954 5894 6114 5734 569
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Nordre Fokserød Utvikling AS

Org nr 923 345 191

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo