Proff
Proff

NORFRESH AS

Org nr963 466 846
AdresseUlvenveien 79, 0581 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-2 6062 539--
Leder annen godtgjørelse-414444--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 6201 6211 5011 6301 795
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter1 6201 6211 5011 6301 795
Varekostnad00−60230316
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader57−2462394
Herav kun lønn500402083
Ordinære avskrivninger380345345357625
Nedskrivning----0
Andre driftskostnader703510267408−48
Driftsresultat480767904612807
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt523174612
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt9 7288 3837 8597 12610 013
Sum finansinntekter9 7818 3867 8767 17110 025
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad01--5
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader01005
Resultat før skatt10 2619 1528 7807 78310 827
Sum skatt2 2572 0141 9311 7122 496
Ordinært resultat8 0037 1396 8496 0718 332
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat8 0037 1396 8496 0718 332
Ordinært utbytte2 300268333176185
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 300268333176185
Konsernbidrag7 9676 4327 9874 2144 435

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler073194
Sum anleggsmidler23 84324 03124 37324 71625 049
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00001 408
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3595408851 23063
Sum varige driftsmidler3595408851 2301 471
Aksjer/Investeringer i datterselskap23 37523 37523 37523 37523 375
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler6060606060
Andre fordringer5050505050
Sum finansielle anleggsmidler23 48523 48523 48523 48523 485
Sum varelager-----
Kundefordringer001198063
Konsernfordringer-----
Sum fordringer9 8659 41810 65211 08910 567
Sum investeringer5 057000-
Kasse/Bank/Post8 0988 2308 0114 6504 679
Sum Kasse/Bank/Post8 0988 2308 0114 6504 679
Sum omløpsmidler23 02017 64818 66315 73915 246
Sum eiendeler46 86441 67943 03640 45440 295
Aksje/Selskapskapital2 2002 2002 2002 2002 200
Annen innskutt egenkapital16 73516 73516 73516 73516 735
Sum innskutt egenkapital18 93518 93518 93518 93518 935
Sum opptjent egenkapital8 13410 3979 95911 4309 748
Annen egenkapital8 13410 3979 95911 4309 748
Sum egenkapital27 06929 33228 89430 36528 683
Sum avsetninger til forpliktelser4000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld40000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld26697569590421
Skyldig offentlige avgifter3 2183 2073 3063 4902 651
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld16 3078 84110 2685 5797 380
Sum kortsiktig gjeld19 79112 34714 14310 08911 611
Sum gjeld19 79512 34714 14310 08911 611
SUM EGENKAPITAL OG GJELD46 86441 67943 03640 45440 295
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

NORFRESH AS

Org nr 963 466 846

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo