Proff
Proff

Norges Curlingforbund

Org nr971 455 233
AdresseSognsveien 73, 0840 Oslo

Curlingsporten har fått mange nye entusiaster de siste årene.Vi står med åpne armer og vil ha flere inn i miljøet. Vi forteller deg gjerne hvordan du blir en av oss som har skjønt hvor gøy curling er! Curling passer for alle. Verken alder, fysisk form eller kroppsbygning er noen hindring for å drive med curling,

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2016-122015-122014-122013-122012-12
Startdato

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

Sluttdato

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

LEDERLØNN

2016-122015-122014-122013-122012-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn583546527513558
Leder annen godtgjørelse4835646218

RESULTATREGNSKAP

2016-122015-122014-122013-122012-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter17314933941569
Annen driftsinntekt6 0225 4755 5354 7994 351
Sum driftsinntekter6 1955 6245 8745 2144 421
Varekostnad00000
Beholdningsendringer00000
Lønnskostnader1 2721 3361 201976563
Herav kun lønn1 0231 002915764412
Ordinære avskrivninger00000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 6234 5923 6274 4463 591
Driftsresultat299−3031 046−208267
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern00000
Inntekt på investering i datterselskap00000
Sum annen renteinntekt1649797674
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap00000
Sum annen finansinntekt00000
Sum finansinntekter1649797674
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00000
Andre finanskostnader01010
Sum annen finanskostnad01010
Sum finanskostnader01010
Resultat før skatt315−2551 124−133340
Sum skatt00000
Ordinært resultat315−2551 124−133340
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært00000
Årsresultat315−2551 124−133340
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2016-122015-122014-122013-122012-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler0000102
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler00000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige00000
Investeringer i aksjer og andeler0000102
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0000102
Sum varelager00000
Kundefordringer15811066199140
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 0271 6062 3601 4011 098
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post1 9652 1721 6491 6622 113
Sum Kasse/Bank/Post1 9652 1721 6491 6622 113
Sum omløpsmidler3 9923 7784 0093 0643 210
Sum eiendeler3 9923 7784 0093 0643 312
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital00000
Sum opptjent egenkapital3 4073 0923 3472 2232 356
Annen egenkapital3 4073 0923 3472 2232 356
Sum egenkapital3 4073 0923 3472 2232 356
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld219277180259163
Skyldig offentlige avgifter7068848151
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld297341398501743
Sum kortsiktig gjeld586686662841956
Sum gjeld586686662841956
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 9923 7784 0093 0643 312
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Norges Curlingforbund

Org nr 971 455 233

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo