Proff
Proff

Noricom Vest AS

Org nr996 407 586
AdresseTorgallmenningen 1 A, 5014 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--645645664
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter12 48812 13615 12917 12914 880
Annen driftsinntekt---1 217898
Sum driftsinntekter12 48812 13615 12918 34615 778
Varekostnad2 0242 5543 4783 2892 830
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader8 0448 0169 50712 00410 659
Herav kun lønn-7 6719 12811 56010 226
Ordinære avskrivninger1023262626
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 2831 1421 1121 2661 489
Driftsresultat1 1274021 0071 761775
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt71334
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt14121
Sum finansinntekter84455
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00020
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader04854131157
Resultat før skatt1 1343589571 635623
Sum skatt25079211360145
Ordinært resultat8852797461 276478
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat8852797461 276478
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag---00

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00000
Sum immaterielle midler1830333541
Sum anleggsmidler33544875107
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1424154066
Sum varige driftsmidler1424154066
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer2 0541 8332 3544 0933 764
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 0861 8332 3544 0933 764
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 2012 6352 7241 7632 667
Sum Kasse/Bank/Post3 2012 6352 7241 7632 667
Sum omløpsmidler5 2884 4675 0785 8566 430
Sum eiendeler5 3204 5215 1265 9326 537
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 0011 0011 0011 0011 001
Sum opptjent egenkapital1 9251 04076115−1 261
Annen egenkapital1 9251 04076115-
Sum egenkapital2 9262 0411 7621 015−260
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1895301 1701 6873 058
Annen langsiktig gjeld1895301 1701 6873 058
Sum langsiktig gjeld1895301 1701 6873 058
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld360248169236363
Skyldig offentlige avgifter6736697561 2211 104
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9359571 0601 4182 125
Sum kortsiktig gjeld2 2061 9502 1943 2293 740
Sum gjeld2 3942 4803 3644 9166 797
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 3204 5215 1265 9326 537
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Noricom Vest AS

Org nr 996 407 586

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo