Proff
Proff

Norind Development AS

Org nr829 305 062
AdresseLouises gate 18 B, 0169 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

LEDERLØNN

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter00
Annen driftsinntekt00
Sum driftsinntekter00
Varekostnad00
Beholdningsendringer00
Lønnskostnader00
Herav kun lønn-0
Ordinære avskrivninger00
Nedskrivning00
Andre driftskostnader128
Driftsresultat−1−28
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt00
Sum finansinntekter00
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad00
Andre finanskostnader00
Sum annen finanskostnad00
Sum finanskostnader00
Resultat før skatt−1−28
Sum skatt7−7
Ordinært resultat−8−20
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært-0
Årsresultat−9−20
Ordinært utbytte00
Ekstraordinært utbytte00
Tilleggsutbytte00
Sum utbytte00
Konsernbidrag00

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Goodwill00
Sum immaterielle midler07
Sum anleggsmidler07
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00
Maskiner/anlegg/biler00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00
Sum varige driftsmidler00
Aksjer/Investeringer i datterselskap00
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige00
Investeringer i aksjer og andeler00
Andre fordringer00
Sum finansielle anleggsmidler00
Sum varelager00
Kundefordringer00
Konsernfordringer00
Sum fordringer00
Sum investeringer00
Kasse/Bank/Post181182
Sum Kasse/Bank/Post181182
Sum omløpsmidler181182
Sum eiendeler181190
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital−6−6
Sum innskutt egenkapital204204
Sum opptjent egenkapital−29−20
Annen egenkapital0−20
Sum egenkapital175184
Sum avsetninger til forpliktelser00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00
Langsiktig konserngjeld00
Ansvarlig lånekapital00
Sum annen langsiktig gjeld00
Annen langsiktig gjeld00
Sum langsiktig gjeld00
Gjeld til kredittinstitusjoner00
Leverandørgjeld00
Skyldig offentlige avgifter00
Kortsiktig konserngjeld00
Annen kortsiktig gjeld66
Sum kortsiktig gjeld56
Sum gjeld56
SUM EGENKAPITAL OG GJELD181190
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Norind Development AS

Org nr 829 305 062

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo