Proff
Proff

Norsk Bioakva AS

Org nr968 703 250
AdresseGarden 12, 5690 Lundegrend

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-0000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader361242687715
Driftsresultat−361−242−68−77−15
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt24111188423254
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 1315 3074 4193 3211 875
Sum finansinntekter2 1555 4174 6073 7442 129
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad90-00-
Andre finanskostnader04351--
Sum annen finanskostnad04351--
Sum finanskostnader3 2298715502 532
Resultat før skatt−1 4355 0894 3843 666−417
Sum skatt28−28267665
Ordinært resultat−1 4635 1174 3583 590−482
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 4635 1174 3583 590−482
Ordinært utbytte--500--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--500--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler028---
Sum anleggsmidler4 17937 15832 53329 31925 804
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap30----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler4 14937 10032 20329 31925 804
Andre fordringer-0300--
Sum finansielle anleggsmidler4 17937 13032 53329 31925 804
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer2 0001 0002 000--
Sum fordringer2 3261 0342 000--
Sum investeringer39 230----
Kasse/Bank/Post6699 45610 00210 6099 522
Sum Kasse/Bank/Post6699 45610 00210 6099 522
Sum omløpsmidler42 22510 48912 00210 6099 522
Sum eiendeler46 40447 64744 53639 92835 326
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital38 42539 88841 85138 69335 103
Annen egenkapital38 42539 88841 85138 69335 103
Sum egenkapital38 52539 98841 95138 79335 203
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0----
Langsiktig konserngjeld-1 0002 000--
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2 028303-1 000-
Annen langsiktig gjeld2 028303-1 000-
Sum langsiktig gjeld2 0281 3032 0001 0000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld4023---
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte--500--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--500--
Kortsiktig konserngjeld2 000----
Annen kortsiktig gjeld3 8116 334585858
Sum kortsiktig gjeld5 8516 357585135124
Sum gjeld7 8797 6602 5851 135124
SUM EGENKAPITAL OG GJELD46 40447 64744 53639 92835 326
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Norsk Bioakva AS

Org nr 968 703 250

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo