Proff
Proff

Norsk Herdesenter AS

Org nr926 353 039
AdresseKildalsvingen 6, 2830 Raufoss

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 4651 076--
Annen driftsinntekt-0500-
Sum driftsinntekter1 4651 076500-
Varekostnad032126-
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader726843400-
Herav kun lønn-719355-
Ordinære avskrivninger7176249-
Nedskrivning----
Andre driftskostnader1 5081 226420
Driftsresultat−1 485−1 648−760
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt00--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt52111-
Sum finansinntekter52111-
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad525506143-
Andre finanskostnader530--
Sum annen finanskostnad530--
Sum finanskostnader530537143-
Resultat før skatt−2 010−2 164−2080
Sum skatt−442−522--
Ordinært resultat−1 568−1 642−2080
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat−1 568−1 642−2080
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler----
Sum anleggsmidler13 30211 87612 4060
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 051---
Maskiner/anlegg/biler11 251---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler011 87612 406-
Sum varige driftsmidler13 30211 87612 406-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-0--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer0---
Sum finansielle anleggsmidler00--
Sum varelager7245--
Kundefordringer214225--
Konsernfordringer5 2453 625--
Sum fordringer5 5103 926579-
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post288651 92930
Sum Kasse/Bank/Post288651 92930
Sum omløpsmidler5 8704 0362 50830
Sum eiendeler19 17215 91214 91330
Aksje/Selskapskapital3 0003 0003 00030
Annen innskutt egenkapital6 9182 828--
Sum innskutt egenkapital9 9185 8283 00030
Sum opptjent egenkapital−3 418−1 850−208-
Annen egenkapital----
Sum egenkapital6 5003 9772 79230
Sum avsetninger til forpliktelser987276--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner8 8489 0329 500-
Langsiktig konserngjeld2 3272 185--
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld12 16311 4939 5000
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld1361252 435-
Skyldig offentlige avgifter1089895-
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld26521991-
Sum kortsiktig gjeld5094422 621-
Sum gjeld12 67211 93512 1210
SUM EGENKAPITAL OG GJELD19 17215 91214 91330
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Norsk Herdesenter AS

Org nr 926 353 039

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo