Proff
Proff

NORSK HYDRO ASA

Org nr914 778 271
AdresseDrammensveien 264, 0283 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--6 980--
Leder annen godtgjørelse--4 139--

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter165 000219 000261 000789 000227 000
Annen driftsinntekt--011 0000
Sum driftsinntekter165 000219 000261 000800 000227 000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader739 000751 000713 000762 000739 000
Herav kun lønn-580 000560 000598 000593 000
Ordinære avskrivninger89 00082 00080 00080 00071 000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader21 00051 000−42 000626 00098 000
Driftsresultat−684 000−665 000−490 000−668 000−681 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt15 898 0005 786 0002 409 000118 0005 369 000
Sum finansinntekter15 898 0005 786 0002 409 000118 0005 369 000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-----
Resultat før skatt15 214 0005 121 0001 919 000−550 0004 688 000
Sum skatt150 000225 000103 000−83 00019 000
Ordinært resultat15 064 0004 896 0001 816 000−467 0004 669 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat15 064 0004 896 0001 816 000−467 0004 669 000
Ordinært utbytte5 030 00011 540 00011 078 0002 561 0002 560 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 030 00011 540 00011 078 0002 561 0002 560 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler79 567 00079 587 00076 887 00078 272 00078 957 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler518 000514 000522 000583 000565 000
Sum varige driftsmidler518 000514 000522 000583 000565 000
Aksjer/Investeringer i datterselskap57 052 00057 052 00057 052 00057 052 00057 052 000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer6 637 0006 301 0006 182 0005 897 0005 527 000
Sum finansielle anleggsmidler79 049 00079 073 00076 365 00077 689 00078 392 000
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer7 592 0003 304 0007 771 0006 800 0006 305 000
Sum fordringer7 843 0003 496 0007 874 0006 872 0006 558 000
Sum investeringer500 000750 0002 404 0002 500 000-
Kasse/Bank/Post19 340 00021 770 00018 264 00013 778 0008 355 000
Sum Kasse/Bank/Post19 340 00021 770 00018 264 00013 778 0008 355 000
Sum omløpsmidler27 683 00026 016 00028 542 00023 150 00014 913 000
Sum eiendeler107 250 000105 603 000105 429 000101 422 00093 870 000
Aksje/Selskapskapital2 241 0002 272 0002 272 0002 272 0002 272 000
Annen innskutt egenkapital295 000230 000169 000118 000136 000
Sum innskutt egenkapital31 491 00031 460 00031 409 00031 355 00031 372 000
Sum opptjent egenkapital16 839 0008 853 00019 069 00027 650 00030 521 000
Annen egenkapital16 839 0008 853 00019 069 00027 650 00030 521 000
Sum egenkapital48 330 00040 313 00050 478 00059 005 00061 893 000
Sum avsetninger til forpliktelser3 909 0003 640 0003 727 0003 550 0003 478 000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld4 000-06 000-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld16 879 00017 320 00016 091 00019 630 00012 027 000
Annen langsiktig gjeld16 879 00017 320 00016 091 00019 630 00012 027 000
Sum langsiktig gjeld20 792 00020 960 00019 818 00023 186 00015 505 000
Gjeld til kredittinstitusjoner1 066 0002 305 0003 020 00047 0001 538 000
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld31 046 00029 345 00020 350 00015 706 00011 843 000
Annen kortsiktig gjeld986 0001 140 000685 000917 000531 000
Sum kortsiktig gjeld38 128 00044 330 00035 133 00019 231 00016 472 000
Sum gjeld58 920 00065 290 00054 951 00042 417 00031 977 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD107 250 000105 603 000105 429 000101 422 00093 870 000
Garantistillelser--2 925 0003 491 0003 390 000
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

NORSK HYDRO ASA

Org nr 914 778 271

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo