Proff
Proff

Norsk Institutt for Vannforskning

Org nr855 869 942
AdresseØkernveien 94, 0579 Oslo

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er ledende innenfor vann- og miljøområdet i Norge. Vi er eksperter på økosystemer i både ferskvann og i marint miljø, fra fjell, via innsjøer og vassdrag, til fjord, kyst og hav. Vi utvikler vitenskapsbasert kunnskap og løsninger på utfordringer knyttet til samspillet mellom vann og klima, miljø, natur, mennesker, ressurser og samfunn.

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter505 296437 118403 036398 395339 746
Annen driftsinntekt-0---
Sum driftsinntekter505 296437 118403 036398 395339 746
Varekostnad139 609119 612105 099100 38177 317
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader272 457248 695221 247201 005186 238
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger13 70111 0459 27312 12112 618
Nedskrivning----0
Andre driftskostnader77 56572 75960 87862 81253 619
Driftsresultat1 964−14 9936 53922 0769 954
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt----0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 45616 1989 4899 5231 589
Sum finansinntekter3 45616 1989 4899 5231 589
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader14 2543 3212 6261 2842 893
Sum annen finanskostnad14 2543 3212 6261 2842 893
Sum finanskostnader14 2543 3212 6261 2842 893
Resultat før skatt−8 834−2 11613 40230 3158 650
Sum skatt1 005−7 9878541 063-
Ordinært resultat−9 8395 87112 54829 2528 650
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−9 8395 87112 54829 2528 650
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler7 4197 997191371552
Sum anleggsmidler126 115143 788109 05384 32977 496
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 8254 1674 1785 0344 325
Maskiner/anlegg/biler29 94337 84622 19323 00826 256
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler33 76842 01326 37128 04230 581
Aksjer/Investeringer i datterselskap5 9214 9214 0504 0504 050
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler57 76163 87951 44035 00826 908
Andre fordringer1 0871 1332 9262 9943 060
Sum finansielle anleggsmidler84 92893 77882 49155 91646 363
Sum varelager----21 781
Kundefordringer25 45528 94923 47230 81429 779
Konsernfordringer2 5743 7202 8551 4874 024
Sum fordringer70 87577 05057 77360 15139 275
Sum investeringer41 94942 88440 30630 88122 082
Kasse/Bank/Post141 02397 526121 119122 20888 816
Sum Kasse/Bank/Post141 02397 526121 119122 20888 816
Sum omløpsmidler253 847217 460219 198213 240171 954
Sum eiendeler379 962361 248328 251297 569249 450
Aksje/Selskapskapital40 00040 00040 000--
Annen innskutt egenkapital119 637129 476--81 805
Sum innskutt egenkapital159 637169 47640 000-81 805
Sum opptjent egenkapital--123 605151 05640 000
Annen egenkapital--123 605111 056-
Sum egenkapital159 637169 476163 605151 056121 805
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld31 83829 17320 94514 29712 433
Skyldig offentlige avgifter26 39725 83926 50527 16622 796
Kortsiktig konserngjeld5761 04095260150
Annen kortsiktig gjeld161 513135 720116 247103 72792 266
Sum kortsiktig gjeld220 324191 772164 646146 513127 645
Sum gjeld220 324191 772164 646146 513127 645
SUM EGENKAPITAL OG GJELD379 961361 248328 251297 569249 450
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Norsk Institutt for Vannforskning

Org nr 855 869 942

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo