Proff
Proff

Norsk Kultursenter AS

Org nr918 774 890
Telefon928 18 465
AdresseKjemsjøveien 1, 2480 Koppang

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--000
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---02
Annen driftsinntekt88---
Sum driftsinntekter88-02
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-00--
Herav kun lønn--000
Ordinære avskrivninger06444
Nedskrivning000--
Andre driftskostnader89131514
Driftsresultat0−7−17−19−15
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt----0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--000
Sum finansinntekter--000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad01---
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader01---
Resultat før skatt0−8−17−19−15
Sum skatt0011−4−3
Ordinært resultat0−8−28−15−12
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat0−8−28−15−12
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000117
Sum anleggsmidler0062121
Tomter, bygninger og annen fast eiendom000--
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0061014
Sum varige driftsmidler0061014
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer00011
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post22001
Sum Kasse/Bank/Post22001
Sum omløpsmidler22012
Sum eiendeler2262224
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital−76−76−68−40−25
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital−46−46−38−105
Sum avsetninger til forpliktelser000--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld---11
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4848443118
Sum kortsiktig gjeld4848443218
Sum gjeld4848443218
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2262224
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Norsk Kultursenter AS

Org nr 918 774 890

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo