Proff
Proff

Norsk Peniche Holding AS

Org nr920 383 904
AdresseValestrandsfossen, 5281 Valestrandsfossen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 7793 5193 5193 3573 333
Annen driftsinntekt178198198183126
Sum driftsinntekter3 9573 7173 7173 5403 458
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger405638639639667
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader12813666359330
Driftsresultat3 4242 9433 0122 5432 462
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt91−364159468444
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4 6304005 63226 7933 138
Sum finansinntekter4 720365 79027 2613 582
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad555365459314
Andre finanskostnader-046952-
Sum annen finanskostnad1 254046952-
Sum finanskostnader1 30953533511314
Resultat før skatt6 8362 9268 26829 2925 730
Sum skatt9106506907351 200
Ordinært resultat5 9262 2767 57828 5574 530
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 9262 2767 57828 5574 530
Ordinært utbytte7 0009 00010 00029 000-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte7 0009 00010 00029 000-
Konsernbidrag----1 634

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler14 38013 84420 71225 32637 865
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 0523 2593 6994 1404 581
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler3 0523 2593 6994 1404 581
Aksjer/Investeringer i datterselskap1881 1722 2223 1932 143
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler7 3148 6446 6906 6906 765
Andre fordringer3 8267698 10011 30323 890
Sum finansielle anleggsmidler11 32810 58517 01221 18633 284
Sum varelager-----
Kundefordringer804458873367349
Konsernfordringer-----
Sum fordringer817470886373355
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 28412 05412 1267466 438
Sum Kasse/Bank/Post7 28412 05412 1267466 438
Sum omløpsmidler8 10112 52513 0121 1206 793
Sum eiendeler22 48126 36933 72426 44644 658
Aksje/Selskapskapital120120120120120
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital120120120120120
Sum opptjent egenkapital13 26314 33821 06123 48323 926
Annen egenkapital13 26314 33821 06123 48323 926
Sum egenkapital13 38314 45821 18123 60324 046
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner9151 1641 4141 6631 913
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--0615 444
Annen langsiktig gjeld--0615 444
Sum langsiktig gjeld9151 1641 4141 66917 357
Gjeld til kredittinstitusjoner00000
Leverandørgjeld34−62-
Skyldig offentlige avgifter59145150141139
Ordinært utbytte7 0009 00010 00029 000-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte7 0009 00010 00029 000-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3149482942962 405
Sum kortsiktig gjeld8 18310 74711 1291 1733 255
Sum gjeld9 09811 91112 5422 84220 612
SUM EGENKAPITAL OG GJELD22 48126 36933 72426 44644 658
Garantistillelser-----
Pantstillelser00000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Norsk Peniche Holding AS

Org nr 920 383 904

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo