Proff
Proff

Norsk Sykepleierforbund

Org nr960 893 506
Telefon02409
AdresseTollbugata 22, 0152 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----1 739
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter619 939713 072---
Annen driftsinntekt126 460-664 994636 352619 835
Sum driftsinntekter746 398713 072664 994636 352619 835
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader340 245306 511292 690264 692261 053
Herav kun lønn-221 240205 224202 167191 412
Ordinære avskrivninger30 13728 09233 56337 23341 830
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader348 363295 728347 354280 201298 917
Driftsresultat27 65382 741−8 61354 22718 034
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt154 9963 129105 20455 28675 099
Sum finansinntekter154 9963 129105 20455 28675 099
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader2 39184 7481 8962 0014 895
Sum annen finanskostnad2 39184 7481 8962 0014 895
Sum finanskostnader2 39184 7481 8962 0014 895
Resultat før skatt180 2581 12294 695107 51388 237
Sum skatt65152 3934 2214 093
Ordinært resultat180 1931 10792 302103 29284 144
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat180 1931 10792 302103 29284 144
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill--61 36263 03054 162
Sum immaterielle midler69 66060 22661 36263 03054 162
Sum anleggsmidler241 360212 120212 118221 804200 155
Tomter, bygninger og annen fast eiendom78 65879 91480 78581 41269 377
Maskiner/anlegg/biler--52 09660 65061 228
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler70 16752 865---
Sum varige driftsmidler148 825132 778132 881142 062130 605
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler22 87619 11617 87516 71215 387
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler22 87619 11617 87516 71215 387
Sum varelager-----
Kundefordringer5 5807 310---
Konsernfordringer-----
Sum fordringer36 82136 31533 99724 01916 814
Sum investeringer944 981794 168846 279696 946628 860
Kasse/Bank/Post115 407107 13066 342171 835132 667
Sum Kasse/Bank/Post115 407107 13066 342171 835132 667
Sum omløpsmidler1 097 210937 613946 618892 799778 341
Sum eiendeler1 338 5701 149 7331 158 7361 114 603978 495
Aksje/Selskapskapital1 166 153985 960---
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 166 153985 960---
Sum opptjent egenkapital--984 853892 551789 260
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital1 166 153985 960984 853892 551789 260
Sum avsetninger til forpliktelser2 18612 62619 93830 13423 109
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 18612 62619 93830 13423 109
Gjeld til kredittinstitusjoner--44 39868 543-
Leverandørgjeld49 485---62 982
Skyldig offentlige avgifter27 454-20 84619 31217 528
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld93 241151 12286 28399 84781 530
Sum kortsiktig gjeld170 230151 147153 945191 917166 126
Sum gjeld172 417163 773173 883222 052189 236
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 338 5701 149 7331 158 7361 114 603978 495
Garantistillelser9 1509 0587 8272 546-
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Norsk Sykepleierforbund

Org nr 960 893 506

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo