Proff
Proff

Norsk Teknisk Museum

Org nr979 676 832
AdresseKjelsåsveien 143, 0491 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter26 496105 87514 53014 32431 524
Annen driftsinntekt77 116-79 14479 55159 335
Sum driftsinntekter103 612105 87593 67493 87590 860
Varekostnad3 1443 9372 1041 7052 881
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader58 85156 60050 60749 42350 699
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger4 7194 9444 9214 8555 096
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader37 90141 58940 18735 13729 838
Driftsresultat−1 003−1 195−4 1442 7552 347
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt770221451543865
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 00152842218
Sum finansinntekter1 7712264795851 084
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad10256389765
Andre finanskostnader2542124539
Sum annen finanskostnad2542124539
Sum finanskostnader2682271434804
Resultat før skatt742−1 051−3 9372 9062 626
Sum skatt2821555926100
Ordinært resultat460−1 206−3 9952 8802 526
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat460−1 206−3 9952 8802 526
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill----0
Sum immaterielle midler----0
Sum anleggsmidler124 661126 380130 939131 820134 657
Tomter, bygninger og annen fast eiendom114 931116 005118 370120 185123 206
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8 19810 37512 56911 63511 452
Sum varige driftsmidler123 129126 380130 939131 820134 657
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer1 532----
Sum finansielle anleggsmidler1 532----
Sum varelager1 1921 0991 2081 0901 046
Kundefordringer1 9432 7749932821 024
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5 3104 5674 7263 6233 473
Sum investeringer14 65413 66613 70713 42113 153
Kasse/Bank/Post21 44314 93317 35020 32520 584
Sum Kasse/Bank/Post21 44314 93317 35020 32520 584
Sum omløpsmidler42 59934 26536 99138 45938 257
Sum eiendeler167 260160 645167 930170 279172 914
Aksje/Selskapskapital18 12618 12618 12618 12614 000
Annen innskutt egenkapital-22 719---
Sum innskutt egenkapital18 12640 84518 12618 12614 000
Sum opptjent egenkapital23 2274723 97327 96824 667
Annen egenkapital23 180-23 92627 92124 620
Sum egenkapital41 35340 89242 09846 09438 667
Sum avsetninger til forpliktelser67431 7843 2674 487
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--05 5756 175
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld98 9773 6294 7444 12012 448
Annen langsiktig gjeld98 9773 6294 7444 12012 448
Sum langsiktig gjeld98 98394 77296 928103 362113 510
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld4 8713 9508 2895 081-
Skyldig offentlige avgifter9 8178 9147 9727 766-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld11 95211 96112 5847 95020 638
Sum kortsiktig gjeld26 92424 98128 90420 82320 737
Sum gjeld125 907119 753125 832124 185134 247
SUM EGENKAPITAL OG GJELD167 260160 645167 930170 279172 914
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Norsk Teknisk Museum

Org nr 979 676 832

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo