Proff
Proff

Norwegian Offshore Rental AS

Org nr988 117 382
AdresseEikeskogvegen 54, 5570 Aksdal

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 1601 181911754965
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter91 36259 97643 33331 29525 761
Annen driftsinntekt7570899401−113
Sum driftsinntekter92 11859 97644 23331 69725 648
Varekostnad23 50513 6308 0096 8754 973
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader13 95011 0877 3286 0905 964
Herav kun lønn10 9188 7495 5424 3304 593
Ordinære avskrivninger11 0427 2545 4173 5663 755
Nedskrivning01 1401 409--
Andre driftskostnader11 2466 2135 0393 7193 003
Driftsresultat32 37420 65217 03111 4477 954
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt5112528962
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 03786359422298
Sum finansinntekter1 087875645311160
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1040453
Andre finanskostnader1 06687472310275
Sum annen finanskostnad1 06687472310275
Sum finanskostnader1 16987472710778
Resultat før skatt32 29220 65216 95011 6508 036
Sum skatt7 1614 5463 7302 5681 888
Ordinært resultat25 13016 10613 2209 0826 148
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat25 13016 10613 2209 0826 148
Ordinært utbytte10 0005 00010 0004 000-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte10 0005 00010 0004 000-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler686901734619852
Sum anleggsmidler42 51727 36619 87215 6359 684
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0000-
Maskiner/anlegg/biler38 30025 96117 64713 4367 807
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3 53150453662670
Sum varige driftsmidler41 83126 46518 18314 0627 878
Aksjer/Investeringer i datterselskap000--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-0955955955
Sum finansielle anleggsmidler00955955955
Sum varelager-----
Kundefordringer31 26613 4949 4486 5914 228
Konsernfordringer----0
Sum fordringer33 08513 7829 7476 9244 610
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post13 99015 97515 96011 4748 728
Sum Kasse/Bank/Post13 99015 97515 96011 4748 728
Sum omløpsmidler47 07529 75725 70818 39813 339
Sum eiendeler89 59257 12345 57934 03323 023
Aksje/Selskapskapital122122122122122
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital122122122122122
Sum opptjent egenkapital53 53838 40827 30124 08219 000
Annen egenkapital53 53838 40827 30124 08219 000
Sum egenkapital53 66038 53027 42324 20419 122
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner7 320----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld7 3200000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6 6613 5422 4942 267693
Skyldig offentlige avgifter1 2011 4721 032569739
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld13 8038 86610 7844 658407
Sum kortsiktig gjeld28 61118 59318 1569 8303 901
Sum gjeld35 93118 59318 1569 8303 901
SUM EGENKAPITAL OG GJELD89 59257 12345 57934 03323 023
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Norwegian Offshore Rental AS

Org nr 988 117 382

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo