Proff
Proff

Norwegian Wild As

Org nr918 915 958
Telefon916 35 760
AdresseTranøyveien 2002, 9304 Vangsvik

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn0--298341
Leder annen godtgjørelse0-04-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4 3702 5421 8262 4172 301
Annen driftsinntekt113312859226417
Sum driftsinntekter4 4832 8532 6852 6432 717
Varekostnad500212109205162
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 5951 290635545499
Herav kun lønn2 378-607444528
Ordinære avskrivninger540386349347322
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 8471 7361 5821 2141 236
Driftsresultat−999−77111332499
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00001
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00001
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad614246188248261
Andre finanskostnader1016322
Sum annen finanskostnad1016322
Sum finanskostnader623262191250263
Resultat før skatt−1 622−1 033−18082237
Sum skatt-----
Ordinært resultat−1 622−1 033−18082237
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 622−1 033−18082237
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0-01457
Sum anleggsmidler8 8747 4135 0214 6944 796
Tomter, bygninger og annen fast eiendom7 6696 7244 6324 2204 335
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 077658389459403
Sum varige driftsmidler8 7467 3835 0214 6794 738
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer98----
Sum finansielle anleggsmidler12830---
Sum varelager74440636
Kundefordringer7010−74922
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2066981156414
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post3971 163452966112
Sum Kasse/Bank/Post3971 163452966112
Sum omløpsmidler6761 2765331 128562
Sum eiendeler9 5518 6885 5545 8225 358
Aksje/Selskapskapital1 2551 2551 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3 5503 5501 0001 0001 000
Sum opptjent egenkapital−3 098−1 476−443−263−345
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital4522 074557737655
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner7 8154 474---
Langsiktig konserngjeld300----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--4 7054 6254 322
Annen langsiktig gjeld--4 7054 6254 322
Sum langsiktig gjeld8 1154 4744 7054 6254 322
Gjeld til kredittinstitusjoner01 488---
Leverandørgjeld20264210917578
Skyldig offentlige avgifter125−40591635
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld656415173269267
Sum kortsiktig gjeld9832 140292460381
Sum gjeld9 0996 6144 9965 0844 703
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 5518 6885 5545 8225 358
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Norwegian Wild As

Org nr 918 915 958

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo