Proff
Proff

Norwegian Wild AS

Org nr918 915 958
Telefon916 35 760
AdresseTranøyveien 2002, 9304 Vangsvik

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--298341215
Leder annen godtgjørelse-04--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 5421 8262 4172 3011 999
Annen driftsinntekt312859226417179
Sum driftsinntekter2 8532 6852 6432 7172 178
Varekostnad212109205162240
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 290635545499583
Herav kun lønn-607444528539
Ordinære avskrivninger386349347322350
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 7361 5821 2141 2361 299
Driftsresultat−77111332499−293
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00010
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00010
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad246188248261252
Andre finanskostnader1632213
Sum annen finanskostnad1632213
Sum finanskostnader262191250263265
Resultat før skatt−1 033−18082237−557
Sum skatt-----
Ordinært resultat−1 033−18082237−557
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 033−18082237−557
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-01457100
Sum anleggsmidler7 4135 0214 6944 7965 117
Tomter, bygninger og annen fast eiendom6 7244 6324 2204 3354 481
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler658389459403536
Sum varige driftsmidler7 3835 0214 6794 7385 017
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler30----
Sum varelager44063621
Kundefordringer10−7492225
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6981156414116
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 163452966112161
Sum Kasse/Bank/Post1 163452966112161
Sum omløpsmidler1 2765331 128562298
Sum eiendeler8 6885 5545 8225 3585 415
Aksje/Selskapskapital1 2551 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3 5501 0001 0001 0001 000
Sum opptjent egenkapital−1 476−443−263−345−582
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital2 074557737655418
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner4 474----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-4 7054 6254 3224 694
Annen langsiktig gjeld-4 7054 6254 3224 694
Sum langsiktig gjeld4 4744 7054 6254 3224 694
Gjeld til kredittinstitusjoner1 488----
Leverandørgjeld6421091757836
Skyldig offentlige avgifter−405916359
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld415173269267258
Sum kortsiktig gjeld2 140292460381304
Sum gjeld6 6144 9965 0844 7034 998
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 6885 5545 8225 3585 415
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Norwegian Wild AS

Org nr 918 915 958

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo