Proff
Proff

Nurken AS

Org nr994 060 686
Telefon915 37 217
AdresseOterlia 12, 4956 Risør

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--159--
Leder annen godtgjørelse-40--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter540871-
Annen driftsinntekt---0996
Sum driftsinntekter540871996
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader552481795460
Herav kun lønn448-124454-
Ordinære avskrivninger15791215
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader10210410396385
Driftsresultat−615−159−283−583597
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt20291541442
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 0722 2771 0515 529151
Sum finansinntekter3 1062 3761 3025 717180
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-0-52165
Andre finanskostnader-03--
Sum annen finanskostnad-03--
Sum finanskostnader1 0580352638
Resultat før skatt1 4332 2171 0165 083139
Sum skatt−50−1−1−83135
Ordinært resultat1 4832 2181 0175 1654
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 4832 2181 0175 1654
Ordinært utbytte3 000-3 0002 0002 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-2 000---
Sum utbytte3 0002 0003 0002 0002 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler8 69410 14613 23410 7537 665
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----0
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1530374758
Sum varige driftsmidler1530374758
Aksjer/Investeringer i datterselskap3 7733 7733 3733 3733 403
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler4 3265 8436 3245 9044 204
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler8 68010 11613 19710 7077 607
Sum varelager-----
Kundefordringer20----
Konsernfordringer1 600-8303400
Sum fordringer1 6351185612463
Sum investeringer13 94014 0003 9974 00020 696
Kasse/Bank/Post2 2898719 76314 1131 952
Sum Kasse/Bank/Post2 2898719 76314 1131 952
Sum omløpsmidler17 86314 88214 61618 12523 111
Sum eiendeler26 55825 02827 85028 87830 777
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital23 24724 76424 54626 52923 364
Annen egenkapital23 24724 76424 54626 52923 364
Sum egenkapital23 44724 96424 74626 72923 564
Sum avsetninger til forpliktelser0505152135
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----5 000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld05051525 135
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2213261331
Skyldig offentlige avgifter4116360
Ordinært utbytte3 000-3 0002 0002 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-2 000---
Sum utbytte3 0002 0003 0002 0002 000
Kortsiktig konserngjeld--9-9
Annen kortsiktig gjeld480134938
Sum kortsiktig gjeld3 111153 0532 0982 078
Sum gjeld3 111643 1042 1507 213
SUM EGENKAPITAL OG GJELD26 55825 02827 85028 87830 777
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Nurken AS

Org nr 994 060 686

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo