Proff
Proff

OBOS-bladet

Org nr937 052 766
AdresseHammersborg torg 1, 0179 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter824 181810 114749 243886 183766 334
Annen driftsinntekt977 166377 288145 399100 91452 910
Sum driftsinntekter1 801 3471 187 402894 642987 097819 244
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader671 161657 204503 470641 886537 644
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger47 22133 49255 96125 96713 516
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 051 2081 238 045816 344686 367542 133
Driftsresultat−968 243−741 339−481 133−367 123−274 049
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt22 74437 14122 64516 00928 024
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 455 2023 798 9403 420 4213 709 267705 380
Sum finansinntekter1 823 6363 955 1613 509 2203 776 444782 378
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad152 02390 465107 186125 11482 437
Andre finanskostnader6 77478 61547 99226 59314 800
Sum annen finanskostnad16 77478 61547 99274 20771 373
Sum finanskostnader199 987188 082158 134208 864159 600
Resultat før skatt655 4063 025 7402 869 9533 200 457348 729
Sum skatt−46 441−33 116−4 321−1 198−16 259
Ordinært resultat701 8473 058 8562 874 2743 201 655364 988
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat701 8473 058 8562 874 2743 201 655364 988
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler420 462347 406286 120349 439199 208
Sum anleggsmidler26 050 16020 587 51317 589 38015 502 37212 159 887
Tomter, bygninger og annen fast eiendom139 29676 84431 72125 14225 762
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler19 02515 94019 27127 56725 773
Sum varige driftsmidler158 32192 78450 99252 70951 535
Aksjer/Investeringer i datterselskap11 778 8618 804 4348 611 3109 066 2468 860 346
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler472 445179 762228 288293 378440 388
Andre fordringer104 064123 65022 45239 24933 049
Sum finansielle anleggsmidler25 471 37720 147 32317 252 26815 100 22411 909 144
Sum varelager95 51692 70164 716163 68049 993
Kundefordringer38 86128 21626 11750 83068 424
Konsernfordringer460 367965 6501 579 5461 808 526392 625
Sum fordringer564 6821 048 4661 664 7291 910 315509 207
Sum investeringer795 6834 372 7181 281 1991 309 6842 412 176
Kasse/Bank/Post987 240620 8021 270 503299 055377 335
Sum Kasse/Bank/Post987 240620 8021 270 503299 055377 335
Sum omløpsmidler2 443 1216 134 6874 281 1473 682 7343 348 711
Sum eiendeler28 493 28126 722 20021 870 52719 185 10615 508 598
Aksje/Selskapskapital128 437119 996111 919103 13696 107
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital128 437119 996111 919103 13696 107
Sum opptjent egenkapital20 032 96619 329 34916 267 68713 391 96110 188 947
Annen egenkapital20 032 96619 329 34916 267 68713 391 96110 188 947
Sum egenkapital20 161 40319 449 34516 379 60613 495 09710 285 054
Sum avsetninger til forpliktelser125 941136 83594 872132 930134 741
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld425 73468 35939 33626 86318 983
Annen langsiktig gjeld425 73468 35939 33626 86318 983
Sum langsiktig gjeld4 398 0934 278 6383 009 8203 309 4692 703 827
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld127 69196 74747 64683 85461 353
Skyldig offentlige avgifter48 34541 57446 42032 99039 323
Kortsiktig konserngjeld2 668 1222 315 9021 774 8911 834 1231 943 483
Annen kortsiktig gjeld1 089 627539 581611 984411 185474 854
Sum kortsiktig gjeld3 933 7852 994 2172 481 1012 380 5402 519 717
Sum gjeld8 331 8787 272 8555 490 9215 690 0095 223 544
SUM EGENKAPITAL OG GJELD28 493 28126 722 20021 870 52719 185 10615 508 598
Garantistillelser35 92234 78634 78648 73646 964
Pantstillelser-0000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

OBOS-bladet

Org nr 937 052 766

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo