Proff
Proff

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Org nr934 261 585
AdresseHammersborg torg 1, 0179 Oslo
Del avObos Bbl

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 4441 5151 6261 2821 229
Leder annen godtgjørelse2321016226234

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter602 957575 144544 782197 020173 353
Annen driftsinntekt83 70676 97070 946118 26396 605
Sum driftsinntekter686 663652 114615 729315 283269 959
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader270 337254 123234 37593 28390 754
Herav kun lønn217 001205 347190 48174 38573 185
Ordinære avskrivninger26 00521 96110 266281336
Nedskrivning40058 604--
Andre driftskostnader239 059220 715203 714128 157105 873
Driftsresultat151 222155 315108 76993 56372 995
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4951422384031
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 2611 40638--
Sum finansinntekter3 2881 7341 3001 291586
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad24262103
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader3 8372852103
Resultat før skatt150 673156 764110 06794 84373 578
Sum skatt33 34534 52122 41121 10417 594
Ordinært resultat117 328122 24387 65673 73955 984
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat117 328122 24387 65673 73955 984
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Konsernbidrag-120 12086 28374 68156 210

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill1 8692 8043 73977232
Sum immaterielle midler98 30691 43387 109443555
Sum anleggsmidler337 989190 575114 71816 229713
Tomter, bygninger og annen fast eiendom000--
Maskiner/anlegg/biler000-158
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3 3184 26633689-
Sum varige driftsmidler3 3184 26633689158
Aksjer/Investeringer i datterselskap188 97041 64506 900-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer23 86729 70327 2748 796-
Sum finansielle anleggsmidler236 36594 87527 27415 6960
Sum varelager----0
Kundefordringer35 02725 50224 84016 25612 869
Konsernfordringer93 612123 677153 190119 51693 464
Sum fordringer141 408159 846191 928139 910118 103
Sum investeringer----0
Kasse/Bank/Post9 9368 8138 3453 1223 095
Sum Kasse/Bank/Post9 9368 8138 3453 1223 095
Sum omløpsmidler151 344168 658200 273143 032121 199
Sum eiendeler489 333359 233314 992159 261121 911
Aksje/Selskapskapital1 1001 1001 1001 0001 000
Annen innskutt egenkapital----0
Sum innskutt egenkapital92 21492 21489 2141 0001 000
Sum opptjent egenkapital19 02118 34814 81513 44212 694
Annen egenkapital19 02118 34814 81513 44212 694
Sum egenkapital111 235110 562104 02814 44213 694
Sum avsetninger til forpliktelser7 4538 2427 3481 091723
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld131 82100--
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----7 786
Annen langsiktig gjeld----7 786
Sum langsiktig gjeld139 2748 2427 3481 0918 509
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld12 8657 46718 0173 044664
Skyldig offentlige avgifter20 96419 23120 4919 94310 719
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Kortsiktig konserngjeld156 926160 903116 647110 49175 185
Annen kortsiktig gjeld48 06952 81048 46120 24912 478
Sum kortsiktig gjeld238 824240 429203 616143 72899 708
Sum gjeld378 098248 671210 963144 819108 217
SUM EGENKAPITAL OG GJELD489 333359 233314 992159 261121 911
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Org nr 934 261 585

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo