Proff
Proff

OBOS Prosjekt AS

Org nr931 536 532
AdresseUlvenveien 82 E, 0581 Oslo
Del avObos Bbl

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--2 650-1 562
Leder annen godtgjørelse----15

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter174 656158 234146 976153 014151 787
Annen driftsinntekt3392 1732 60411 386
Sum driftsinntekter174 995160 407149 581153 015153 173
Varekostnad14 19210 97711 73712 4897 917
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader105 36896 28190 35387 81193 154
Herav kun lønn-76 95671 28569 12373 954
Ordinære avskrivninger1 0726878571 068942
Nedskrivning0000-
Andre driftskostnader38 44136 99532 61532 57433 378
Driftsresultat15 92315 46714 01919 07417 782
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt29356846644
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 59743 35512 29620 5764 350
Sum finansinntekter4 07744 44812 35921 2844 781
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0249129
Andre finanskostnader0161409 986
Sum annen finanskostnad0161409 986
Sum finanskostnader01 0781 8362 79813 397
Resultat før skatt20 00058 83824 54137 5609 165
Sum skatt3 8353 4072 6403 9613 287
Ordinært resultat16 16555 43121 90133 5995 879
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat16 16555 43121 90133 5995 879
Ordinært utbytte025 50012 200--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte025 50012 200--
Konsernbidrag--9 750--

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3 0524 1044 0318791 006
Sum anleggsmidler12 82416 043115 561115 758119 636
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0000-
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler26791867831 602
Sum varige driftsmidler26791867831 602
Aksjer/Investeringer i datterselskap4 1605 269106 249106 249106 975
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler---00
Andre fordringer2 4633 4695 0957 84810 054
Sum finansielle anleggsmidler9 74511 860111 343114 096117 028
Sum varelager-----
Kundefordringer10 8163 7812 3551 87832 117
Konsernfordringer39 98660 88658 89065 59645 787
Sum fordringer68 38780 05976 72481 30180 248
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 5763 4883 3753 1603 266
Sum Kasse/Bank/Post3 5763 4883 3753 1603 266
Sum omløpsmidler71 96383 54680 09984 46183 514
Sum eiendeler84 78799 589195 659200 219203 150
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital400400400400400
Sum innskutt egenkapital1 4001 4001 4001 4001 400
Sum opptjent egenkapital21 52618 62195 63495 57971 341
Annen egenkapital21 52618 62195 63495 57971 341
Sum egenkapital22 92620 02197 03496 98072 741
Sum avsetninger til forpliktelser8 1766 7967 0075 6264 286
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-038 50054 50070 500
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld8 1766 79645 50760 12674 786
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 9041 8914 6061 7043 351
Skyldig offentlige avgifter12 22012 3849 7239 37213 332
Kortsiktig konserngjeld17 26540 10525 08912 29216 537
Annen kortsiktig gjeld21 23418 30213 60918 41422 233
Sum kortsiktig gjeld53 68572 77253 11943 11455 624
Sum gjeld61 86179 56898 625103 240130 409
SUM EGENKAPITAL OG GJELD84 78799 589195 659200 219203 150
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

OBOS Prosjekt AS

Org nr 931 536 532

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo