Proff
Proff

Oda Group Holding AS

Org nr927 364 727
AdresseKjølberggata 31, 0653 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter00
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter00
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader00
Herav kun lønn--
Ordinære avskrivninger00
Nedskrivning--
Andre driftskostnader2 27924
Driftsresultat−2 279−24
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt2 2050
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt41 765-
Sum finansinntekter85 8540
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad73 0400
Andre finanskostnader6 622-
Sum annen finanskostnad6 622-
Sum finanskostnader80 2840
Resultat før skatt3 291−24
Sum skatt−1 798−5
Ordinært resultat5 089−18
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat5 089−18
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler1 8035
Sum anleggsmidler1 846 6901 026 629
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00
Sum varige driftsmidler00
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 820 0641 026 624
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer24 8230
Sum finansielle anleggsmidler1 844 8871 026 624
Sum varelager00
Kundefordringer00
Konsernfordringer1 288 232318 333
Sum fordringer1 289 846318 339
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post970 59845
Sum Kasse/Bank/Post970 59845
Sum omløpsmidler2 260 445318 384
Sum eiendeler4 107 1341 345 013
Aksje/Selskapskapital5 1065 078
Annen innskutt egenkapital3 7843 760
Sum innskutt egenkapital3 350 8031 344 888
Sum opptjent egenkapital5 089-
Annen egenkapital5 089-
Sum egenkapital3 355 8921 344 888
Sum avsetninger til forpliktelser00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner522 2120
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld00
Annen langsiktig gjeld00
Sum langsiktig gjeld522 2120
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld16 6360
Skyldig offentlige avgifter0-
Kortsiktig konserngjeld210 812110
Annen kortsiktig gjeld1 58315
Sum kortsiktig gjeld229 031125
Sum gjeld751 242125
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 107 1341 345 013
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Oda Group Holding AS

Org nr 927 364 727

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo