Proff
Proff

Oddvar Nes AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr912 289 184
Telefon416 97 764
AdresseBotnhamnveien 779, 9373 Botnhamn

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn4051 1831 3801 7601 055
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter140 027122 39668 46855 04248 061
Annen driftsinntekt60 76926 7601 4004 0202 657
Sum driftsinntekter200 796149 15669 86859 06250 718
Varekostnad14 3668 3447 5554 4084 029
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader43 29741 20121 48018 61516 330
Herav kun lønn41 61839 10320 22418 05015 811
Ordinære avskrivninger41 72050 73815 00612 61610 178
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader29 46119 4928 8475 1669 111
Driftsresultat71 95229 38116 98018 25711 070
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1 443200202242158
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt178251111092
Sum finansinntekter1 621451313242250
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad15 35710 3525 8366 4574 149
Andre finanskostnader7110-
Sum annen finanskostnad7110-
Sum finanskostnader15 36410 3535 8376 4574 149
Resultat før skatt58 21019 47911 45612 0427 172
Sum skatt12 8474 3232 5522 670819
Ordinært resultat45 36315 1568 9039 3726 352
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat45 36315 1568 9039 3726 352
Ordinært utbytte-05 0005 0003 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-05 0005 0003 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler409 601538 384184 869194 195185 025
Sum anleggsmidler621 150754 178307 704321 465228 365
Tomter, bygninger og annen fast eiendom9 4586 827325124130
Maskiner/anlegg/biler---022 788
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3 4032 520181316722
Sum varige driftsmidler197 463211 329122 833127 26843 339
Aksjer/Investeringer i datterselskap14 054----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler322222
Andre fordringer04 464---
Sum finansielle anleggsmidler14 0864 466222
Sum varelager1 8691 074---
Kundefordringer02 45551 836−1
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 2974 2851 4364 031603
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post82 243133 89030 46626 69517 253
Sum Kasse/Bank/Post82 243133 89030 46626 69517 253
Sum omløpsmidler85 409139 24931 90230 72617 855
Sum eiendeler706 559893 428339 606352 191246 221
Aksje/Selskapskapital20 03020 03020 03020 03020 030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital20 03020 03020 03020 03020 030
Sum opptjent egenkapital105 45960 09549 94046 03641 665
Annen egenkapital105 45960 09549 94046 03641 665
Sum egenkapital125 48980 12569 97066 06661 695
Sum avsetninger til forpliktelser112 199114 54119 77419 36718 515
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner415 227660 584222 792235 000121 387
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld09 2349 2349 2349 234
Annen langsiktig gjeld09 2349 2349 2349 234
Sum langsiktig gjeld527 426784 359251 801263 602149 135
Gjeld til kredittinstitusjoner---012 325
Leverandørgjeld2 1343 0221 9465 1208 245
Skyldig offentlige avgifter33 44110 8346 8357 7164 645
Ordinært utbytte-05 0005 0003 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-05 0005 0003 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 8814 5811 9092 8703 092
Sum kortsiktig gjeld53 64428 94317 83622 52335 391
Sum gjeld581 070813 303269 637286 125184 526
SUM EGENKAPITAL OG GJELD706 559893 428339 606352 191246 221
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Oddvar Nes AS

Org nr 912 289 184

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo