Proff
Proff

Oslo Brannsikring AS

Org nr985 522 065
AdresseTvetenveien 11, 0661 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 152954381893
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter75 89074 67060 30754 94468 330
Annen driftsinntekt108168229277312
Sum driftsinntekter75 99974 83860 53655 22168 642
Varekostnad24 38630 13624 46818 28426 667
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader34 09329 61825 17724 75625 052
Herav kun lønn28 23024 93421 33721 17921 188
Ordinære avskrivninger4000175
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8 3587 0005 8365 6235 789
Driftsresultat9 1598 0845 0556 55910 960
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt14111917
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt03378--
Sum finansinntekter1434781917
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad111-22
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader111-22
Resultat før skatt9 1638 1185 1336 57510 975
Sum skatt2 0301 7881 1151 4502 419
Ordinært resultat7 1336 3304 0185 1258 555
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat7 1336 3304 0185 1258 555
Ordinært utbytte7 5006 0005 5003 80010 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte7 5006 0005 5003 80010 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler97855147177
Sum anleggsmidler387173185371267
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1390000
Sum varige driftsmidler1390000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler--02020
Andre fordringer2409513020471
Sum finansielle anleggsmidler2409513022491
Sum varelager3947379091 30560
Kundefordringer13 32614 2999 3597 64510 364
Konsernfordringer-----
Sum fordringer13 80315 65510 2578 55211 273
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post10 8858 0537 5238 38513 874
Sum Kasse/Bank/Post10 8858 0537 5238 38513 874
Sum omløpsmidler25 08224 44518 68918 24225 207
Sum eiendeler25 46924 61818 87418 61325 474
Aksje/Selskapskapital300300300300300
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital302302302302302
Sum opptjent egenkapital3 7234 0903 7605 2423 917
Annen egenkapital3 7234 0903 7605 2423 917
Sum egenkapital4 0254 3924 0625 5444 219
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 9112 9152 0382 2502 100
Skyldig offentlige avgifter4 7525 3203 5023 3054 198
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5 3214 1802 7502 2942 506
Sum kortsiktig gjeld21 44520 22614 81213 06921 256
Sum gjeld21 44520 22614 81213 06921 256
SUM EGENKAPITAL OG GJELD25 46924 61818 87418 61325 474
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Oslo Brannsikring AS

Org nr 985 522 065

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo