Proff
Proff

Oslo Eiendomssenter AS

Org nr911 274 892
AdresseGrenseveien 73, 0663 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn990975975975915
Leder annen godtgjørelse22171733932

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter20 47518 51118 86317 49818 998
Annen driftsinntekt18945 7430770
Sum driftsinntekter20 66464 25418 86317 57518 998
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-39 359---
Lønnskostnader5 0955 3074 7334 3073 808
Herav kun lønn3 8994 0543 6143 1573 221
Ordinære avskrivninger2 6251 8851 9281 8721 906
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7 0078 8379 03117 20717 098
Driftsresultat5 9378 8673 171−5 812−3 814
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8028383205155
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt17 7879 32817 24866 622150 659
Sum finansinntekter24 67312 37221 18066 844151 391
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad29 24320 24322 50718 69313 336
Andre finanskostnader009301842 000
Sum annen finanskostnad009301842 000
Sum finanskostnader29 78720 24323 43618 87715 336
Resultat før skatt82399691542 155132 241
Sum skatt−255−519536−1 270−532
Ordinært resultat1 0771 51537943 424132 773
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 0771 51537943 424132 773
Ordinært utbytte21 0546 16739 5658 19323 425
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte21 0546 16739 5658 19323 425
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler753 169715 760682 448598 284425 986
Tomter, bygninger og annen fast eiendom142 446137 987151 368145 541178 974
Maskiner/anlegg/biler----0
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 1289709528371 312
Sum varige driftsmidler144 574138 957152 320146 377180 286
Aksjer/Investeringer i datterselskap455 322438 595400 348330 469203 935
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-39 359---
Investeringer i aksjer og andeler4 9334 9334 9334 9331 682
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler608 595576 803530 127451 907245 700
Sum varelager46 81243 23778 92544 2212 387
Kundefordringer2 2302 0391 4221 1141 313
Konsernfordringer-----
Sum fordringer20 01735 96918 67082 3891 363
Sum investeringer-0000
Kasse/Bank/Post2 25511 3806 1484 02950 706
Sum Kasse/Bank/Post2 25511 3806 1484 02950 706
Sum omløpsmidler69 08490 586103 743130 63854 456
Sum eiendeler822 254806 346786 190728 922480 442
Aksje/Selskapskapital672672672672672
Annen innskutt egenkapital6 5766 5766 5766 5766 576
Sum innskutt egenkapital7 2487 2487 2487 2487 248
Sum opptjent egenkapital86 565106 541111 193150 379115 148
Annen egenkapital86 565106 541111 193150 379115 148
Sum egenkapital93 813113 789118 441157 627122 396
Sum avsetninger til forpliktelser1 0081 2621 7811 2452 514
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner686 517656 284631 474536 936334 122
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld30 59429 36429 46327 62516 790
Annen langsiktig gjeld30 59429 36429 46327 62516 790
Sum langsiktig gjeld718 119686 911662 718565 806353 426
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6324 5913 9501202 771
Skyldig offentlige avgifter634567699469830
Ordinært utbytte21 0546 16739 5658 19323 425
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte21 0546 16739 5658 19323 425
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9 0564893834 9001 020
Sum kortsiktig gjeld10 3225 6475 0315 4894 620
Sum gjeld728 441692 557667 749571 295358 047
SUM EGENKAPITAL OG GJELD822 254806 346786 190728 922480 442
Garantistillelser-----
Pantstillelser-000333 735
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Oslo Eiendomssenter AS

Org nr 911 274 892

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo