Proff
Proff

Oslo Guidebureau AS

Org nr984 169 086
AdresseKongens gate 15, 0153 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---00
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter23 7723 1331 50918 72317 393
Annen driftsinntekt558----
Sum driftsinntekter24 3303 1331 50918 72317 393
Varekostnad15 3931 91563910 0519 784
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 3844281 1655 7795 111
Herav kun lønn2 8233571 0284 9613 886
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader746915485780718
Driftsresultat4 807−125−7812 1131 780
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt209181711
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt10041
Sum finansinntekter2110182012
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0010-
Andre finanskostnader10122
Sum annen finanskostnad1010122
Sum finanskostnader1010122
Resultat før skatt4 827−115−8632 1311 790
Sum skatt1 062−24−167478421
Ordinært resultat3 765−91−6961 6531 370
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 765−91−6961 6531 370
Ordinært utbytte----1 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----1 000
Konsernbidrag----0

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2262611
Sum anleggsmidler1236121621
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1010101010
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1010101010
Sum varelager3743434529
Kundefordringer451121230526
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4573193234527
Sum investeringer0000-
Kasse/Bank/Post8 4793 1712 9634 9033 803
Sum Kasse/Bank/Post8 4793 1712 9634 9033 803
Sum omløpsmidler8 9723 2163 1995 1824 359
Sum eiendeler8 9853 2523 2115 1984 380
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital6 6572 8922 9833 6792 027
Annen egenkapital6 6572 8922 9833 6792 027
Sum egenkapital6 7572 9923 0833 7792 127
Sum avsetninger til forpliktelser0000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld36010935101118
Skyldig offentlige avgifter291479274237
Ordinært utbytte----1 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----1 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld53810484570478
Sum kortsiktig gjeld2 2282601281 4182 253
Sum gjeld2 2282601281 4182 253
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 9853 2523 2115 1984 380
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Oslo Guidebureau AS

Org nr 984 169 086

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo