Proff
Proff

Oslo Kru AS

Org nr987 902 612
AdresseStorgata 10A, 0155 Oslo

Oslo Kru AS’ administrasjon har lang erfaring i booking, administrering og tilrettelegging for produksjoner i alle størrelsesformat. Vi har inngående kjennskap til landets konsertarenaer, og de forskjellige mulighetene og utfordringene ved disse.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---494896
Leder annen godtgjørelse---1414

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter35 01944 41410 6747 03340 094
Annen driftsinntekt01 9753 4911 883-
Sum driftsinntekter35 01946 38914 1658 91640 094
Varekostnad2421 459110371 270
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader33 40641 29411 6167 20634 780
Herav kun lønn-34 7209 8935 98029 450
Ordinære avskrivninger422445470435279
Nedskrivning---35-
Andre driftskostnader2 8034 1292 0061 6343 055
Driftsresultat−1 854−939−36−433710
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt17331411
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-0101017
Sum finansinntekter1733111427
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1220011
Andre finanskostnader0----
Sum annen finanskostnad0----
Sum finanskostnader1220011
Resultat før skatt−1 838−928−26−419727
Sum skatt−437−188−7−90151
Ordinært resultat−1 401−740−19−329576
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 401−740−19−329576
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler65621931189
Sum anleggsmidler1 4129219601 4161 631
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler7567029281 3981 622
Sum varige driftsmidler7567029281 3981 622
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler00000
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager-----
Kundefordringer8512 0011 1611801 021
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 5662 6292 5791 0051 432
Sum investeringer194194194185174
Kasse/Bank/Post2 7145 1722 7701 2885 646
Sum Kasse/Bank/Post2 7145 1722 7701 2885 646
Sum omløpsmidler4 4757 9965 5442 4777 252
Sum eiendeler5 8878 9176 5043 8948 883
Aksje/Selskapskapital152152152152152
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital162162162162162
Sum opptjent egenkapital5261 9262 6672 6863 015
Annen egenkapital5261 9262 6672 6863 015
Sum egenkapital6882 0882 8292 8483 177
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld12944910057322
Skyldig offentlige avgifter1 4141 7761 7292071 379
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 6564 6031 8407813 843
Sum kortsiktig gjeld5 1996 8283 6751 0455 706
Sum gjeld5 1996 8283 6751 0455 706
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 8878 9176 5043 8948 883
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6976984

Åpningstider

Mandag
10:00 - 16:00
Tirsdag
10:00 - 16:00
Onsdag
10:00 - 16:00
Torsdag
10:00 - 16:00
Fredag
10:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Oslo Kru AS

Org nr 987 902 612

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo