Proff
Proff

Oslo S Utvikling AS

Org nr983 138 683
AdresseDronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 5984 1582 8891 6653 940
Leder annen godtgjørelse17043203131276

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt16 07357 440177 2021 136 737286 788
Sum driftsinntekter16 07357 440177 2021 136 737286 788
Varekostnad-01 329305643
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader29 86827 53932 22836 10630 592
Herav kun lønn19 96818 813-30 89021 705
Ordinære avskrivninger062120188296
Nedskrivning---32 530−1 300
Andre driftskostnader21 28413 02818 30832 57252 908
Driftsresultat−35 07816 811125 2171 035 036203 650
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt778-10447869
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt15 09488 316474 280174 040411 432
Sum finansinntekter35 955106 250506 859231 566455 076
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad13 5274 70936 08182 31693 831
Andre finanskostnader1 2598904 2908 52411 343
Sum annen finanskostnad2 4042 6934 5577 85010 944
Sum finanskostnader46 11527 01057 230102 564109 581
Resultat før skatt−45 23896 052574 8461 164 038549 144
Sum skatt−8 283−3968 24240 63439 721
Ordinært resultat−36 95596 447566 6041 123 405509 423
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−36 95596 447566 6041 123 405509 423
Ordinært utbytte0-0-0
Ekstraordinært utbytte0----
Tilleggsutbytte0----
Sum utbytte0-0-0
Konsernbidrag0-0-0

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler11 7463 4633 06711 30951 943
Sum anleggsmidler2 185 3472 323 4702 151 2443 004 5173 948 866
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler014762161 219
Sum varige driftsmidler014762161 219
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 464 1611 464 1611 422 2431 442 1832 087 675
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 6881 6881 6881 6881 571
Andre fordringer13 667-09426 063
Sum finansielle anleggsmidler2 173 6002 319 9932 148 1022 992 9923 895 704
Sum varelager-----
Kundefordringer5 7403 7014 9195 5987 219
Konsernfordringer-----
Sum fordringer32 868155 814173 896133 1159 894
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 2863 03213 27435 5256 780
Sum Kasse/Bank/Post4 2863 03213 27435 5256 780
Sum omløpsmidler37 154158 846187 171168 64016 674
Sum eiendeler2 222 5012 482 3162 338 4153 173 1573 965 540
Aksje/Selskapskapital13 50013 50013 50013 50013 500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital13 50013 50013 50013 50013 500
Sum opptjent egenkapital791 9431 078 8981 282 451715 847512 442
Annen egenkapital791 9431 078 8981 282 451715 847512 442
Sum egenkapital805 4431 092 3981 295 951729 347525 942
Sum avsetninger til forpliktelser13 96111 30911 3079 5327 733
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-300 000175 0001 675 0003 146 098
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld940 6801 032 894802 503694 761264 141
Annen langsiktig gjeld940 6801 032 894802 503694 761264 141
Sum langsiktig gjeld954 6411 344 203988 8102 379 2933 417 972
Gjeld til kredittinstitusjoner365 000----
Leverandørgjeld1893643992391 429
Skyldig offentlige avgifter2 5312 3832 5332 5073 028
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld94 69642 96850 72261 77117 168
Sum kortsiktig gjeld462 41645 71553 65464 51721 626
Sum gjeld1 417 0571 389 9181 042 4642 443 8103 439 597
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 222 5012 482 3162 338 4153 173 1573 965 540
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Oslo S Utvikling AS

Org nr 983 138 683

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo