Proff
Proff

Oslo Tennisarena AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr982 762 618
AdresseEikenga 4, 0579 Oslo

Oslo Tennisarena AS ligger på Hasle i Oslo, og eies av flere store tennisklubber i Oslo: Heming 22,5%, Nordstrand 33,75%, Holmenkollen 33,75% og Norges Tennisforbund 10%. Vi er et kompetansesenter for tennissporten i Osloområdet og Norge. Riksanlegget er et viktig bidrag til sportslig fremgang i norsk tennis. Anlegget består av tennisbaner, paddelbaner, treningsstudio, kontorlokaler, kurslokaler, garderobeanlegg, kafeteria, resepsjon og tennisshop. Anlegget er et attraktivt tilbud for både mosjonsspillere og konkurransespillere.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 1351 1121 143
Leder annen godtgjørelse--454104

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter14 9158 5559 9369 39210 795
Annen driftsinntekt2283 0892 2846 5275 998
Sum driftsinntekter15 14411 64412 22015 91916 793
Varekostnad1831894692 8543 903
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 3723 3394 0045 8916 104
Herav kun lønn3 5322 7483 3734 7974 796
Ordinære avskrivninger1 9713 9693 8013 8363 657
Nedskrivning-00--
Andre driftskostnader5 0553 1862 6594 4523 297
Driftsresultat3 5629601 286−1 115−169
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2866215
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7742 526396
Sum finansinntekter3613102 528411
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad890659719755797
Andre finanskostnader013459217
Sum annen finanskostnad013459217
Sum finanskostnader8906727238141 015
Resultat før skatt2 707301573599−773
Sum skatt591162000
Ordinært resultat2 116139573599−773
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 116139573599−773
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler16 88925 82226 30635 00135 948
Tomter, bygninger og annen fast eiendom15 39221 82624 99326 48029 168
Maskiner/anlegg/biler1 3093 7669032 8813 066
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler18823041037045
Sum varige driftsmidler16 88925 82226 30629 73132 279
Aksjer/Investeringer i datterselskap---5 2693 669
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer000-0
Sum finansielle anleggsmidler0005 2693 669
Sum varelager-----
Kundefordringer61941143621 112
Konsernfordringer---207-
Sum fordringer7605351364431 278
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 6373 8893 4771 8441 757
Sum Kasse/Bank/Post5 6373 8893 4771 8441 757
Sum omløpsmidler6 3974 4243 6132 2863 035
Sum eiendeler23 28630 24529 91937 28738 983
Aksje/Selskapskapital700700700700700
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital741741741741741
Sum opptjent egenkapital3 0068907515 4044 804
Annen egenkapital3 0068907515 4044 804
Sum egenkapital3 7471 6311 4926 1455 545
Sum avsetninger til forpliktelser000--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner17 21921 47619 16518 32817 697
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld05 6217 5399 45711 375
Annen langsiktig gjeld05 6217 5399 45711 375
Sum langsiktig gjeld17 21927 09726 70427 78529 072
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2602681747982 070
Skyldig offentlige avgifter342309391426491
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld----324
Annen kortsiktig gjeld1 1277791 1582 1331 482
Sum kortsiktig gjeld2 3201 5171 7233 3574 366
Sum gjeld19 53928 61428 42731 14333 438
SUM EGENKAPITAL OG GJELD23 28630 24529 91937 28738 983
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Oslo Tennisarena AS

Org nr 982 762 618

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo