Proff
Proff

OSSELLE AS

Org nr914 632 595
AdresseStadionveien 21, N-4632 Kristiansand

Osselle leverer skreddersydde IT- og datalagringstjenester til næringsaktører i SMB-markedet.

Osselle er en "Managed Service Provider" i vekst, som leverer tjenester til sine kunder fra eget datasenter på BULK og eksterne skyleverandører. Vi bistår med drift av innhold på virtuelle servere, samt kundens egen infrastruktur og klienter. Alt etter kundens behov. Vårt hovedfokus er stabilitet, sikkerhet og lokal tilhørighet. Osselle har sitt eget datalagringssenter system (Nutanix). Osselle leverer løsninger til markante næringsaktører som blant annet industrieventyret Global Ocean Technology (GOT), kontorsystemene til Siem Offshore AS, Rasmussengruppen, Lumarine AS med flere. 

Mer enn 20 års erfaring med svært krevende krav fra offshore og shipping industrien har lært oss mye om viktigheten av fokus på godt samarbeid og strukturert arbeid, og hvor vi nå bygger videre på disse suksessfulle erfaringene. Vi ønsker primært å være en langsiktig strategisk partner fremfor tradisjonelt leverandør-kunde forhold, noe vi mener begge er mest tjent med i det langsiktige løp.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-839000
Leder annen godtgjørelse-21000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter18 93614 88212 0725 2943 176
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter18 93614 88212 0725 2943 176
Varekostnad8 2787 3525 4983 5331 637
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 2774 1312 717--
Herav kun lønn4 351----
Ordinære avskrivninger54186216202111
Nedskrivning0229---
Andre driftskostnader2 3952 1572 0986471 608
Driftsresultat2 9318251 543912−180
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-010
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2211-
Sum finansinntekter32120
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1001-0
Andre finanskostnader513--
Sum annen finanskostnad513--
Sum finanskostnader1514-0
Resultat før skatt2 9198261 540914−180
Sum skatt649189340201−40
Ordinært resultat2 2696371 200713−140
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 2696371 200713−140
Ordinært utbytte2 350-1 020--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 350-1 020--
Konsernbidrag--118--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler5389353328
Sum anleggsmidler425120431633502
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler37231396600474
Sum varige driftsmidler37231396600474
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager17011930--
Kundefordringer2 2072 5071 7081 0391 059
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 5253 8141 9541 0431 106
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 4617482 010845241
Sum Kasse/Bank/Post3 4617482 010845241
Sum omløpsmidler7 1564 6823 9941 8881 347
Sum eiendeler7 5814 8014 4252 5211 849
Aksje/Selskapskapital51051051051030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital48551051051030
Sum opptjent egenkapital1 1871 619983921688
Annen egenkapital1 1871 619983921688
Sum egenkapital1 6722 1291 4931 431718
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner355----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3550000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 4311 341872874626
Skyldig offentlige avgifter504733331390
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 0023421 4090505
Sum kortsiktig gjeld5 5552 6722 9331 0901 132
Sum gjeld5 9092 6722 9331 0901 132
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 5814 8014 4252 5211 849
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7053862

Åpningstider

Mandag
Døgnåpent
Tirsdag
Døgnåpent
Onsdag
Døgnåpent
Torsdag
Døgnåpent
Fredag
Døgnåpent
Lørdag
Døgnåpent
Søndag
Døgnåpent

24/7 Support

Mer info fra Forvalt

OSSELLE AS

Org nr 914 632 595

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo