Proff
Proff

Pari Eiendom AS

Org nr985 215 715
AdressePerslia 30, 7088 Heimdal

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt9092857140
Sum driftsinntekter9092857140
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8296585552
Driftsresultat8−32716−12
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt583702690662431
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1540240-0
Sum finansinntekter737702930662431
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad590613595378379
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader590613595378379
Resultat før skatt1558536230140
Sum skatt3419276610
Ordinært resultat1216633523431
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1216633523431
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler22 59924 31723 73623 59620 490
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 2471 2471 2471 2471 247
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler1 2471 2471 2471 2471 247
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 6231 6231 6231 6231 623
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler21 35223 07122 48922 35019 243
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer154---0
Sum fordringer154---0
Sum investeringer33333
Kasse/Bank/Post7188278377147
Sum Kasse/Bank/Post7188278377147
Sum omløpsmidler87583084010150
Sum eiendeler23 47425 14824 57623 60620 640
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital101101101101101
Sum opptjent egenkapital4 0753 9533 8873 6463 645
Annen egenkapital4 0753 9533 8873 6463 645
Sum egenkapital4 1764 0543 9883 7473 746
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld19 24721 05720 44419 54816 871
Annen langsiktig gjeld19 24721 05720 44419 54816 871
Sum langsiktig gjeld19 24721 05720 44419 54816 871
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-03--
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld--120300-
Annen kortsiktig gjeld1717211114
Sum kortsiktig gjeld523614431123
Sum gjeld19 29921 09320 58819 85916 894
SUM EGENKAPITAL OG GJELD23 47425 14824 57623 60620 640
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Pari Eiendom AS

Org nr 985 215 715

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo