Proff
Proff

Pedersen Regnskapsservice AS

Org nr990 607 141
Telefon901 38 458
AdresseSteinvollveien 99, 8050 Tverlandet

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--579447406
Leder annen godtgjørelse--10613055

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter9681 3981 5221 3531 240
Annen driftsinntekt03--0
Sum driftsinntekter9681 4011 5221 3531 240
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7921 0381 1391 011854
Herav kun lønn7169251 022894767
Ordinære avskrivninger528323939
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader184314306269324
Driftsresultat−1421463322
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-0000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-8151913
Andre finanskostnader----0
Sum annen finanskostnad----0
Sum finanskostnader-8151913
Resultat før skatt−141330149
Sum skatt−33733
Ordinært resultat−111024116
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−111024116
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1310132023
Sum anleggsmidler2628420435478
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1318407415455
Sum varige driftsmidler1318407415455
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer4644976768
Konsernfordringer-----
Sum fordringer100581508789
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post155247109110111
Sum Kasse/Bank/Post155247109110111
Sum omløpsmidler255305260197200
Sum eiendeler281333680632678
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital4144−20−31
Annen egenkapital4144--
Sum egenkapital1041141048069
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-0287319347
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00287319347
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld956618
Skyldig offentlige avgifter6380128139141
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld10513415587103
Sum kortsiktig gjeld177219289233262
Sum gjeld177219576552609
SUM EGENKAPITAL OG GJELD281333680632678
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Pedersen Regnskapsservice AS

Org nr 990 607 141

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo