Proff
Proff

Pedersen & Skogholt AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr987 562 765
AdresseIdrettsv. 9, 1400 Ski

Pedersen & Skogholt Regnskap AS er et veletablert regnskapskontor med hovedkontor i Ski og avdelingskontor i Askim. Virksomheten drives primært i Follo, Østfold og Oslo. Service og tilgjengelighet er viktige faktorer for våre kunder. Virksomheten utøves av våre meget høyt kvalifiserte medarbeidere hvorav alle har 3 årig utdannelse som autoriserte regnskapsførere. Selskapet er søsterselskap til Pedersen & Skogholt AS Statsautoriserte revisorer som kan benyttes ved behov for bistand utover det som utføres av en regnskapsfører.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 0681 0561 0481 0541 054
Leder annen godtgjørelse1717171917

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter22 81021 56020 57919 61718 138
Annen driftsinntekt-0500500400
Sum driftsinntekter22 81021 56021 07920 11718 538
Varekostnad800915930785806
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader15 85814 40413 72613 46612 402
Herav kun lønn12 85111 73511 39210 41910 419
Ordinære avskrivninger2218152418
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 3843 3703 0413 0142 925
Driftsresultat2 7452 8533 3672 8282 386
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0072222
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter036486663
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-0-00
Andre finanskostnader0014--
Sum annen finanskostnad0014--
Sum finanskostnader001400
Resultat før skatt2 7462 8883 4012 8932 450
Sum skatt610640753641575
Ordinært resultat2 1352 2482 6492 2521 874
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 1352 2482 6492 2521 874
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-2 1842 4962 0281 540

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4569698295
Sum anleggsmidler10615299126132
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6183304437
Sum varige driftsmidler6183304437
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager1 3211 1798809731 154
Kundefordringer2 7132 4702 0803 2302 295
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5 4642 4823 3775 3984 846
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 4178 1208 7234 8544 248
Sum Kasse/Bank/Post5 4178 1208 7234 8544 248
Sum omløpsmidler12 20311 78112 98011 22510 249
Sum eiendeler12 30911 93313 07811 35110 380
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 0001 0001 0001 0001 000
Sum opptjent egenkapital2 3382 2312 1672 0151 790
Annen egenkapital2 3382 2312 1672 0151 790
Sum egenkapital3 3383 2313 1673 0152 790
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld857394450505423
Skyldig offentlige avgifter2 7862 3652 2002 0521 667
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5 3135 9197 2255 7235 416
Sum kortsiktig gjeld8 9708 7029 9118 3367 590
Sum gjeld8 9708 7029 9118 3367 590
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 30911 93313 07811 35110 380
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7018018

Autorisasjoner


Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon

Mer info fra Forvalt

Pedersen & Skogholt AS

Org nr 987 562 765

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo