Proff
Proff

Pedersen & Skogholt Holding AS

Org nr998 550 424
AdresseIdrettsveien 9, 1400 Ski

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse0000-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter393379344365340
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter393379344365340
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2322911414
Driftsresultat369357253351327
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0--22
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5 0273 70539 1235 2155 955
Sum finansinntekter5 0643 70539 1235 2175 977
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---20
Andre finanskostnader042902
Sum annen finanskostnad042902
Sum finanskostnader1144645153
Resultat før skatt5 3194 05839 3125 5176 250
Sum skatt8786506799251 158
Ordinært resultat4 4413 40738 6334 5925 092
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 4413 40738 6334 5925 092
Ordinært utbytte4 0004 0004 5004 5005 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 0004 0004 5004 5005 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00---
Sum anleggsmidler10 69610 69610 69612 41312 413
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap10 69610 69610 69612 41312 413
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler10 69610 69610 69612 41312 413
Sum varelager-----
Kundefordringer491474210456425
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6 6594 1793 8545 6296 399
Sum investeringer3131356422
Kasse/Bank/Post773722 2992671 135
Sum Kasse/Bank/Post773722 2992671 135
Sum omløpsmidler6 7674 5816 1885 9607 556
Sum eiendeler17 46315 27716 88518 37319 969
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital8 4367 99511 58811 45511 363
Annen egenkapital8 4367 99511 58811 45511 363
Sum egenkapital8 4668 02511 61811 48511 393
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld4 0242 51001 3752 336
Annen langsiktig gjeld4 0242 51001 3752 336
Sum langsiktig gjeld4 0242 51001 3752 336
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld--8--
Skyldig offentlige avgifter9592818882
Ordinært utbytte4 0004 0004 5004 5005 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 0004 0004 5004 5005 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld--000
Sum kortsiktig gjeld4 9744 7425 2675 5136 240
Sum gjeld8 9977 2535 2676 8888 576
SUM EGENKAPITAL OG GJELD17 46315 27716 88518 37319 969
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Pedersen & Skogholt Holding AS

Org nr 998 550 424

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo