Proff
Proff

Pets Bamble Zoo AS

Org nr924 869 801
Telefon481 71 036
AdresseHerreveien 24, 3962 Stathelle

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn--33045
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8 4868 7416 5652 249
Annen driftsinntekt----
Sum driftsinntekter8 4868 7416 5652 249
Varekostnad4 7194 0673 1551 264
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader1 8462 2231 770323
Herav kun lønn1 5371 8491 481256
Ordinære avskrivninger34292915
Nedskrivning-0--
Andre driftskostnader1 5761 504817377
Driftsresultat311918793271
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt0000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt----
Sum finansinntekter0000
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad3211318
Andre finanskostnader----
Sum annen finanskostnad----
Sum finanskostnader3211318
Resultat før skatt308897780253
Sum skatt6719817256
Ordinært resultat241699608198
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat241699608198
Ordinært utbytte--00
Ekstraordinært utbytte--0-
Tilleggsutbytte--0-
Sum utbytte--00
Konsernbidrag--00

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler0000
Sum anleggsmidler24673102151
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-0--
Maskiner/anlegg/biler-0--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler20673102131
Sum varige driftsmidler20673102131
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler40-020
Andre fordringer00--
Sum finansielle anleggsmidler400020
Sum varelager1 5171 8071 369531
Kundefordringer372228-
Konsernfordringer----
Sum fordringer1197218832
Sum investeringer04040-
Kasse/Bank/Post63958951929
Sum Kasse/Bank/Post63958951929
Sum omløpsmidler2 2752 5082 116592
Sum eiendeler2 5212 5812 218743
Aksje/Selskapskapital30303030
Annen innskutt egenkapital00--
Sum innskutt egenkapital30303030
Sum opptjent egenkapital1 7461 505806198
Annen egenkapital1 7461 505806198
Sum egenkapital1 7761 535836228
Sum avsetninger til forpliktelser1023
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld1023
Gjeld til kredittinstitusjoner--0264
Leverandørgjeld24816625074
Skyldig offentlige avgifter32331326694
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld10736669127
Sum kortsiktig gjeld7441 0451 380512
Sum gjeld7451 0451 382516
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 5212 5812 218743
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Pets Bamble Zoo AS

Org nr 924 869 801

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo