Proff
Proff

PF MONTASJE AS

Org nr930 536 873
Telefon482 46 556
AdresseMaugestenheia 1B, 1727 Sarpsborg

PF MONTASJE AS

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

LEDERLØNN

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter1 280-
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter1 280-
Varekostnad103-
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader417-
Herav kun lønn336-
Ordinære avskrivninger24-
Nedskrivning--
Andre driftskostnader386-
Driftsresultat351-
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter0-
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad16-
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader16-
Resultat før skatt3350
Sum skatt73-
Ordinært resultat2620
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat2630
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler0-
Sum anleggsmidler1650
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler165-
Sum varige driftsmidler165-
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler0-
Sum varelager0-
Kundefordringer40-
Konsernfordringer--
Sum fordringer47-
Sum investeringer0-
Kasse/Bank/Post71730
Sum Kasse/Bank/Post71730
Sum omløpsmidler76430
Sum eiendeler93030
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital0−6
Sum innskutt egenkapital3024
Sum opptjent egenkapital257-
Annen egenkapital257-
Sum egenkapital28724
Sum avsetninger til forpliktelser5-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld400-
Annen langsiktig gjeld400-
Sum langsiktig gjeld4050
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld146
Skyldig offentlige avgifter100-
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld56-
Sum kortsiktig gjeld2386
Sum gjeld6436
SUM EGENKAPITAL OG GJELD93030
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Åpningstider

Mandag
Døgnåpent
Tirsdag
Døgnåpent
Onsdag
Døgnåpent
Torsdag
Døgnåpent
Fredag
Døgnåpent
Lørdag
Døgnåpent
Søndag
Døgnåpent

Mer info fra Forvalt

PF MONTASJE AS

Org nr 930 536 873

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo