Proff
Proff

Polaris Offshore Technologies AS

Org nr915 058 000
Telefon922 37 874
AdresseGranfossbakken 2, 1366 Lysaker

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn0000-
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader133159200348197
Driftsresultat−133−159−200−348−197
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0--00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt001--
Sum finansinntekter00100
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader0100-
Sum annen finanskostnad0100-
Sum finanskostnader0100-
Resultat før skatt−133−159−199−348−197
Sum skatt-----
Ordinært resultat−133−159−199−348−197
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−133−159−199−348−197
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer15---
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post455214221
Sum Kasse/Bank/Post455214221
Sum omløpsmidler560214221
Sum eiendeler560214221
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-−6−6−6−6
Sum innskutt egenkapital3024242424
Sum opptjent egenkapital−2 503−2 365−2 206−2 007−1 659
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital−2 473−2 341−2 182−1 982−1 634
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2 4712 3982 1881 9711 375
Annen langsiktig gjeld2 4712 3982 1881 9711 375
Sum langsiktig gjeld2 4712 3982 1881 9711 375
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld63155495
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1--0185
Sum kortsiktig gjeld731554280
Sum gjeld2 4782 4002 2032 0241 655
SUM EGENKAPITAL OG GJELD560214221
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Polaris Offshore Technologies AS

Org nr 915 058 000

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo