Proff
Proff

Porsanger Arbeidssamvirke AS

Org nr964 634 378
AdresseLaatasveien 74, 9700 Lakselv

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-629602576590
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 6181 4941 5021 2011 083
Annen driftsinntekt3 4372 7013 6963 3153 291
Sum driftsinntekter5 0554 1955 1984 5154 374
Varekostnad620623461433425
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 1282 9042 7912 5342 589
Herav kun lønn2 5002 4342 3532 2542 203
Ordinære avskrivninger40839938333492
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader837697821815563
Driftsresultat62−427743400705
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt000658
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0-000
Sum finansinntekter100658
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad31318610213042
Andre finanskostnader0000-
Sum annen finanskostnad0000-
Sum finanskostnader31318610213042
Resultat før skatt−251−613642275721
Sum skatt0----
Ordinært resultat−251−613642275721
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−251−613642275721
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler8 4618 8928 8439 2174 873
Tomter, bygninger og annen fast eiendom8 4028 7738 6739 0224 680
Maskiner/anlegg/biler2734232833
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler336292121125
Sum varige driftsmidler8 4618 8708 7889 1704 838
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-23554735
Sum finansielle anleggsmidler023554735
Sum varelager667608669518395
Kundefordringer48256373346556
Konsernfordringer-----
Sum fordringer446371478438621
Sum investeringer34----
Kasse/Bank/Post3 9694 2504 9264 3629 971
Sum Kasse/Bank/Post3 9694 2504 9264 3629 971
Sum omløpsmidler5 1165 2286 0735 31810 987
Sum eiendeler13 57814 12114 91614 53515 860
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital7 0277 2787 8917 2496 974
Annen egenkapital7 0277 2787 8917 2496 974
Sum egenkapital7 1277 3787 9917 3497 074
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 8386 1166 3946 6726 950
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld5 8386 1166 3946 6726 950
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1581351251422 344
Skyldig offentlige avgifter10613710788−797
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld349355298283289
Sum kortsiktig gjeld6126275315141 836
Sum gjeld6 4506 7436 9257 1868 786
SUM EGENKAPITAL OG GJELD13 57814 12114 91614 53515 860
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Porsanger Arbeidssamvirke AS

Org nr 964 634 378

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo