Proff
Proff

Portalo AS

Org nr928 056 910
AdresseFridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

30.08.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter190-
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter190-
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader1 7690
Herav kun lønn3 052224
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader72814
Driftsresultat−2 306−14
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter--
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad596
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader596
Resultat før skatt−2 365−20
Sum skatt--
Ordinært resultat−2 365−20
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−2 365−20
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler2 538432
Sum anleggsmidler2 538432
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-0
Sum varige driftsmidler-0
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler--
Sum varelager--
Kundefordringer--
Konsernfordringer--
Sum fordringer--
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post3682 346
Sum Kasse/Bank/Post3682 346
Sum omløpsmidler3682 346
Sum eiendeler2 9062 778
Aksje/Selskapskapital3930
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital2 28930
Sum opptjent egenkapital-−20
Annen egenkapital--
Sum egenkapital2 28910
Sum avsetninger til forpliktelser--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld02 500
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld140-
Skyldig offentlige avgifter52124
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld426145
Sum kortsiktig gjeld618268
Sum gjeld6182 768
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 9062 778
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Portalo AS

Org nr 928 056 910

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo