Proff
Proff

P&P Drift 2 AS

Org nr920 579 582
AdresseJohan Berentsens vei 65, 5160 Laksevåg

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

20.02.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-191125261363
Leder annen godtgjørelse-32210

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4 4473 3923 3363 3933 927
Annen driftsinntekt0----
Sum driftsinntekter4 4483 3923 3363 3933 927
Varekostnad1 160780105410429
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 0066887701 1711 743
Herav kun lønn7734965871 036-
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 8421 6902 0161 8131 511
Driftsresultat439235444−1244
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt82300
Sum finansinntekter82300
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader00812
Sum annen finanskostnad00812
Sum finanskostnader00812
Resultat før skatt447237440−2242
Sum skatt995297056
Ordinært resultat348185343−2186
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat348185343−2186
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3333---
Sum anleggsmidler33330548405
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler---548405
Sum varelager-----
Kundefordringer102376776621296
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 5441 0301 599636296
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3217951 512484787
Sum Kasse/Bank/Post3217951 512484787
Sum omløpsmidler1 8651 8253 1111 1201 083
Sum eiendeler1 8981 8593 1111 6681 488
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital181818--
Sum innskutt egenkapital4848483030
Sum opptjent egenkapital1 060712527184186
Annen egenkapital1 060712527184186
Sum egenkapital1 108760575214216
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld47526414818684
Skyldig offentlige avgifter698568133163
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1486642 2191 373370
Sum kortsiktig gjeld7901 0992 5361 4541 271
Sum gjeld7901 0992 5361 4541 271
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 8981 8593 1111 6681 488
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

P&P Drift 2 AS

Org nr 920 579 582

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo