Proff
Proff

Profil Grafisk AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr976 209 257
AdresseBøverbruvegen 17, 2840 Reinsvoll

Profil Grafisk AS er en totalleverandør innen skilt, dekor, profileringsartikler og graiske tjenester! Vi holder til i Kolbu på Østre Toten og har kunder over hele landet;alt fra private til små og store bedrifter, samt skiltmakere.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---636578
Leder annen godtgjørelse---3319

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter37 30830 50932 56224 28119 942
Annen driftsinntekt2202016772
Sum driftsinntekter37 52830 52932 57824 28820 014
Varekostnad14 83611 40612 13510 0216 365
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader13 33612 33311 0729 0499 006
Herav kun lønn10 7929 8858 9597 4337 471
Ordinære avskrivninger332369531631624
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7 7775 4904 7043 3383 032
Driftsresultat1 2479314 1361 249987
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3222101512
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt100----
Sum finansinntekter2 11122101512
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2 15530793104118
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader2 15530793104118
Resultat før skatt1 2026464 0531 160881
Sum skatt261187941307244
Ordinært resultat9414603 112853636
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9414603 112853636
Ordinært utbytte0050000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0050000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler57841113930
Sum anleggsmidler34 72921 1224 3074 5664 866
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 4363 6093 7343 8583 828
Maskiner/anlegg/biler41105229442763
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler132126218211229
Sum varige driftsmidler3 6093 8404 1824 5114 821
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 248338---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1515151515
Andre fordringer51---0
Sum finansielle anleggsmidler31 06317 199151515
Sum varelager2 0222 0401 6591 707833
Kundefordringer4 0902 5932 8881 6991 302
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 5723 0103 2411 8581 466
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 5553 4795 7053 2163 022
Sum Kasse/Bank/Post1 5553 4795 7053 2163 022
Sum omløpsmidler8 1498 52810 6056 7825 321
Sum eiendeler42 87829 65114 91211 34710 187
Aksje/Selskapskapital120120120120120
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital10298104120120
Sum opptjent egenkapital7 5656 7486 7025 2744 421
Annen egenkapital7 5656 7486 7025 2744 421
Sum egenkapital7 6676 8466 8065 3944 541
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner29 32618 3372 7452 8662 952
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld29 32618 3372 7452 8662 952
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 8761 404975380529
Skyldig offentlige avgifter1 5461 7091 9391 5071 099
Kortsiktig konserngjeld1 166113---
Annen kortsiktig gjeld1 2931 0791 006892821
Sum kortsiktig gjeld5 8854 4675 3603 0872 694
Sum gjeld35 21122 8058 1065 9535 646
SUM EGENKAPITAL OG GJELD42 87829 65114 91211 34710 187
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7007287

Åpningstider

Mandag
7:30 - 15:30
Tirsdag
7:30 - 15:30
Onsdag
7:30 - 15:30
Torsdag
7:30 - 15:30
Fredag
7:30 - 15:30

Mer info fra Forvalt

Profil Grafisk AS

Org nr 976 209 257

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo