Proff
Proff

Programmeringshuset AS

Org nr984 642 989
Telefon906 88 157
AdresseSynnfjellvegen 433, 2880 Nord-Torpa

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--340--
Leder annen godtgjørelse--0--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter20631273191110
Annen driftsinntekt2----
Sum driftsinntekter20731273191110
Varekostnad737156617
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader38265939636−10
Herav kun lønn346596350306 000
Ordinære avskrivninger1111222211
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader103152156167167
Driftsresultat−296−547−516−101−75
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt−373192743396
Sum finansinntekter−353192743396
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----0
Andre finanskostnader01000
Sum annen finanskostnad01000
Sum finanskostnader1100197
Resultat før skatt−332−229−242238−266
Sum skatt---00
Ordinært resultat−332−229−242238−266
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−332−229−242238−266
Ordinært utbytte--121212
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--121212
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler2014264848
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler014264848
Sum varige driftsmidler014264848
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer20----
Sum finansielle anleggsmidler20----
Sum varelager-----
Kundefordringer102116144
Konsernfordringer-----
Sum fordringer9519229291 1391 229
Sum investeringer355666853853667
Kasse/Bank/Post13213921917221
Sum Kasse/Bank/Post13213921917221
Sum omløpsmidler1 4381 7272 0012 1641 918
Sum eiendeler1 4581 7422 0262 2121 966
Aksje/Selskapskapital600600600600600
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 1001 1001 1001 1001 100
Sum opptjent egenkapital2485808091 063837
Annen egenkapital2485808091 063837
Sum egenkapital1 3481 6801 9092 1631 937
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld8105205
Skyldig offentlige avgifter103541041913
Ordinært utbytte--121212
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--121212
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld42001
Sum kortsiktig gjeld110621184929
Sum gjeld110621184929
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 4581 7422 0262 2121 966
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Programmeringshuset AS

Org nr 984 642 989

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo