Proff
Proff

Protomek AS

Org nr994 796 658
Telefon951 01 570
AdresseKildalsvingen 6, 2830 Raufoss

Protomek AS er en produksjonsbedrift med høye krav til kvalitet og miljø. Vi sertifiseres iht. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og besitter høy kompetanse innen vårt fag- og produksjonsområde.

 
Vi har en moderne maskinpark og stor erfaring innen CNC-maskinering av ulike materialkvaliteter som vanlig stål, verktøystål, rustfritt/syrefast, AISI, Duplex, SuperDuplex, Inkonell, Titan, ulike plaster m.m.

Vi benytter bl.a. MasterCam og Solid Works i vår daglige produksjon og er en kreativ kraft som søker å bidra til våre kunders verdiskapning.

Vi utfører prototyp- og utviklingsarbeid, samt produksjon av mindre serier for en rekke meget krevende samarbeidspartnere, både innen offshore-, skips- og landbasert industri.

Protomek AS skal produsere uten fare for våre medarbeideres sikkerhet eller helse og med minimalt energi- og materialbruk.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 0071 1141 114929874
Leder annen godtgjørelse1191401401377

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter30 11122 34721 26823 12020 327
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter30 11122 34721 26823 12020 327
Varekostnad10 5787 1396 8447 2796 392
Beholdningsendringer---0−451
Lønnskostnader12 02911 1769 81310 0959 511
Herav kun lønn9 9409 2748 1088 3958 150
Ordinære avskrivninger1 372249123113143
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 5764 8083 6183 7853 738
Driftsresultat556−1 0248691 849993
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt010211
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt020-0
Sum finansinntekter012211
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad434144135272
Andre finanskostnader11722
Sum annen finanskostnad11722
Sum finanskostnader435144205474
Resultat før skatt120−1 1578511 796920
Sum skatt25−253187395232
Ordinært resultat96−9046641 401687
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat96−9046641 401687
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--2264459
Sum anleggsmidler11 23412 585622580568
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler11 22912 58058049694
Sum varige driftsmidler11 22912 58058049694
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---0−451
Investeringer i aksjer og andeler5555-
Andre fordringer-0151515
Sum finansielle anleggsmidler55202015
Sum varelager2 5962 5456651 2091 209
Kundefordringer3 8353 4262 3794 3352 889
Konsernfordringer-1 250---
Sum fordringer4 1995 0062 9684 8303 541
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 0404523 5691 6031 047
Sum Kasse/Bank/Post2 0404523 5691 6031 047
Sum omløpsmidler8 8358 0047 2027 6425 797
Sum eiendeler20 06920 5887 8248 2226 365
Aksje/Selskapskapital2 5002 5002 5002 5002 500
Annen innskutt egenkapital975975---
Sum innskutt egenkapital3 4753 4752 5002 5002 500
Sum opptjent egenkapital12731935271−1 129
Annen egenkapital12731935271-
Sum egenkapital3 6023 5063 4352 7711 371
Sum avsetninger til forpliktelser25----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner7 1457 980396464-
Langsiktig konserngjeld3 5003 500---
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---0906
Annen langsiktig gjeld---0906
Sum langsiktig gjeld10 67011 480396464906
Gjeld til kredittinstitusjoner0707---
Leverandørgjeld1 5691 3777071 6501 011
Skyldig offentlige avgifter2 0171 3971 2181 2561 232
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 2112 1201 9222 0801 844
Sum kortsiktig gjeld5 7975 6013 9934 9864 088
Sum gjeld16 46717 0824 3895 4514 994
SUM EGENKAPITAL OG GJELD20 06920 5887 8248 2226 365
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7052278
Protomek Raufoss

Bedriftens lenker


Autorisasjoner

Mer info fra Forvalt

Protomek AS

Org nr 994 796 658

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo