Proff
Proff

R.G. Hagland AS

Org nr993 095 249
AdresseSmedasundet 97, 5525 Haugesund

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn3 3111 7181 6351 6451 813
Leder annen godtgjørelse27517644591441

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter50 83340 11338 77637 59936 193
Annen driftsinntekt1 458----
Sum driftsinntekter52 29140 11338 77637 59936 193
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader33 37829 53126 58525 89424 142
Herav kun lønn26 72023 45921 27820 17919 016
Ordinære avskrivninger281253280413403
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader12 11210 6889 76110 8758 486
Driftsresultat6 521−3592 1514183 161
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt218434165143
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt50 47646 52538 52624 79726 458
Sum finansinntekter52 42648 29139 45025 58326 981
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad207253949176
Andre finanskostnader3874001 084293349
Sum annen finanskostnad−870−1 023358−1 446349
Sum finanskostnader−393−646451−1 355425
Resultat før skatt59 34048 57741 14927 35629 718
Sum skatt2 5041 2401 2541 0511 122
Ordinært resultat56 83547 33739 89526 30428 596
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat56 83547 33739 89526 30428 596
Ordinært utbytte10 0004 0004 0004 0002 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte10 0004 0004 0004 0002 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0024063
Sum anleggsmidler238 680188 864143 151100 94389 657
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 6093 7363 8633 9904 117
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 0529378471 1961 323
Sum varige driftsmidler4 6624 6734 7115 1865 441
Aksjer/Investeringer i datterselskap200 927153 283112 27076 21575 063
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1515151515
Andre fordringer0155203553428
Sum finansielle anleggsmidler234 018184 191138 41695 75784 154
Sum varelager-----
Kundefordringer9 5744 6552 9765 4807 472
Konsernfordringer56 24376 75754 75051 19442 219
Sum fordringer67 64285 42361 02658 80150 614
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post16 6354 7417 61615 43015 107
Sum Kasse/Bank/Post16 6354 7417 61615 43015 107
Sum omløpsmidler84 27790 16468 64274 23165 721
Sum eiendeler322 957279 028211 793175 175155 379
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital284 477237 642194 304158 409136 104
Annen egenkapital284 477237 642194 304158 409136 104
Sum egenkapital284 677237 842194 504158 609136 304
Sum avsetninger til forpliktelser18280260
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-00260512
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld18280286512
Gjeld til kredittinstitusjoner010 95668--
Leverandørgjeld3 2091 7432 0292 481-
Skyldig offentlige avgifter3 6753 2772 7622 6282 650
Ordinært utbytte10 0004 0004 0004 0002 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte10 0004 0004 0004 0002 000
Kortsiktig konserngjeld9 72711 6161 1831 4776 363
Annen kortsiktig gjeld9 4688 3836 2015 0567 549
Sum kortsiktig gjeld38 26241 15817 28916 28018 562
Sum gjeld38 28041 18617 28916 56619 074
SUM EGENKAPITAL OG GJELD322 957279 028211 793175 175155 379
Garantistillelser70 91666 91642 28952 43952 439
Pantstillelser-068260512
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

R.G. Hagland AS

Org nr 993 095 249

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo