Proff
Proff

Raise Gruppen AS

Org nr998 945 941
AdresseHenrik Ibsens gate 36, 0255 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 808935
Leder annen godtgjørelse---2040

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter47 96951 57951 39938 90047 964
Annen driftsinntekt05206386 594
Sum driftsinntekter47 96951 63151 39939 53854 558
Varekostnad250--1 330
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader21 39022 60927 2416 78235 847
Herav kun lønn15 56217 45522 4585 03827 822
Ordinære avskrivninger5 6483 1652 2282 1911 992
Nedskrivning000--
Andre driftskostnader35 21834 37329 69028 25128 787
Driftsresultat−14 313−8 515−7 7602 314−13 397
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt6 1083 1503 2982 1741 701
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6 8806 94972733 39643 343
Sum finansinntekter12 98810 0984 02535 56945 043
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3 6611 2631 9651 3661 291
Andre finanskostnader3061981 140150571
Sum annen finanskostnad30623 36716 991150571
Sum finanskostnader3 96724 63018 9551 5161 862
Resultat før skatt−5 292−23 047−22 69036 36829 784
Sum skatt−1 129−381−2 4158 0207 003
Ordinært resultat−4 163−22 666−20 27528 34722 781
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−4 163−22 666−20 27528 34722 781
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-9 904-6 98621 506

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill000--
Sum immaterielle midler26 68724 1666 0313 2982 320
Sum anleggsmidler48 24546 33344 55547 09350 946
Tomter, bygninger og annen fast eiendom142271 6131 6131 750
Maskiner/anlegg/biler000--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 3922 1161351 5551 906
Sum varige driftsmidler1 5342 1431 7493 1693 656
Aksjer/Investeringer i datterselskap19 89319 89336 64440 61540 615
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-0120-11
Andre fordringer1311311111-
Sum finansielle anleggsmidler20 02420 02436 77540 62644 970
Sum varelager2222-97211
Kundefordringer58237 735290
Konsernfordringer64 80837 79898 524138 74247 468
Sum fordringer70 95947 313107 641150 72050 452
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post014 6521118 646
Sum Kasse/Bank/Post014 6521118 646
Sum omløpsmidler70 98261 987107 641150 81769 309
Sum eiendeler119 227108 320152 196197 910120 255
Aksje/Selskapskapital900900900900900
Annen innskutt egenkapital18 72018 72018 72018 72018 720
Sum innskutt egenkapital23 42123 42123 42123 42123 421
Sum opptjent egenkapital1 5517 16639 59859 87334 156
Annen egenkapital1 5517 16639 59859 87334 156
Sum egenkapital24 97230 58763 01983 29457 577
Sum avsetninger til forpliktelser000191780
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner15 31319 56323 81319 69517 063
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld7 1869 581010 000749
Annen langsiktig gjeld7 1869 581010 000749
Sum langsiktig gjeld22 49829 14423 81329 88618 592
Gjeld til kredittinstitusjoner41 510017 19046 3520
Leverandørgjeld2 8965 1583 5713 2791 218
Skyldig offentlige avgifter1 7791 7011 7822 0181 327
Kortsiktig konserngjeld18 83431 20429 12718 38530 682
Annen kortsiktig gjeld6 73710 52613 6948 67510 858
Sum kortsiktig gjeld71 75648 58965 36484 72944 085
Sum gjeld94 25577 73389 177114 61562 677
SUM EGENKAPITAL OG GJELD119 227108 320152 196197 910120 255
Garantistillelser000--
Pantstillelser000--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Raise Gruppen AS

Org nr 998 945 941

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo