Proff
Proff

RAUFOSS DEVELOPMENT AS

Org nr927 344 114
Telefon475 16 322
AdresseGrøndalsvegen 2, 2830 Raufoss

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn00-
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter115 61489 170-
Annen driftsinntekt3 99010 29124 245
Sum driftsinntekter119 60499 46024 245
Varekostnad1 6295 1151 206
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader40 07440 40013 446
Herav kun lønn31 51929 8159 708
Ordinære avskrivninger79 96412 4114 137
Nedskrivning---
Andre driftskostnader67 85241 2185 297
Driftsresultat−69 915316159
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt0185-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt46 0132 2223 289
Sum finansinntekter74 8732 4073 289
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad14 7911839
Andre finanskostnader54 71315 882710
Sum annen finanskostnad54 71315 882710
Sum finanskostnader89 79619 2661 549
Resultat før skatt−84 839−16 5431 899
Sum skatt0−418418
Ordinært resultat−84 839−16 1251 481
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−84 839−16 1251 481
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill076 36485 175
Sum immaterielle midler076 36485 175
Sum anleggsmidler1 423 600494 98298 803
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler11 5629 72113 321
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler000
Sum varige driftsmidler11 63013 26113 628
Aksjer/Investeringer i datterselskap607 349405 357-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler00-
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler1 411 970405 357-
Sum varelager000
Kundefordringer--14 022
Konsernfordringer---
Sum fordringer60 619194 43114 316
Sum investeringer00-
Kasse/Bank/Post6 02212 4956 178
Sum Kasse/Bank/Post6 02212 4956 178
Sum omløpsmidler66 641206 92620 494
Sum eiendeler1 490 241701 908119 297
Aksje/Selskapskapital6 0006 0003 000
Annen innskutt egenkapital0466 8367 333
Sum innskutt egenkapital480 169480 16910 333
Sum opptjent egenkapital−99 482−14 6441 481
Annen egenkapital−99 482−14 6441 481
Sum egenkapital380 687465 52611 814
Sum avsetninger til forpliktelser00418
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner621 03300
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld451 660216 58489 899
Annen langsiktig gjeld451 660216 58489 899
Sum langsiktig gjeld1 072 693216 58490 317
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld1 2742 6197 098
Skyldig offentlige avgifter3 5862 6342 057
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld32 00114 5468 011
Sum kortsiktig gjeld36 86219 79817 166
Sum gjeld1 109 554236 383107 483
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 490 241701 908119 297
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

RAUFOSS DEVELOPMENT AS

Org nr 927 344 114

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo