Proff
Proff

RAUFOSS TECHNOLOGY AS

Org nr971 234 288
AdresseBygning 261, 2830 Raufoss

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter898 430753 210641 665650 426755 678
Annen driftsinntekt2 43510 001116 69839 87930 091
Sum driftsinntekter900 865763 211758 363690 306785 769
Varekostnad633 960570 016462 447459 862541 648
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader127 779108 659125 254122 589113 677
Herav kun lønn99 83495 881103 020100 375118
Ordinære avskrivninger39 99841 40540 14443 16065 413
Nedskrivning4 8894140146 40720 357
Andre driftskostnader93 20881 74450 28459 47159 245
Driftsresultat1 032−39 02680 234−141 183−14 571
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1 166-5117-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7 41621 89724 9117 17155 431
Sum finansinntekter8 58121 89724 9167 28855 431
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad228416−7311 10918 670
Andre finanskostnader28 94724 25612 52110 8284 169
Sum annen finanskostnad28 94724 25612 52110 8284 169
Sum finanskostnader37 99128 16717 46824 66526 730
Resultat før skatt−28 378−45 29687 682−158 56014 129
Sum skatt00000
Ordinært resultat−28 378−45 29687 682−158 56014 129
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−28 378−45 29687 682−158 56014 129
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0000125 555
Sum anleggsmidler153 021146 404164 861204 872378 417
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler90 341129 763156 705188 709249 755
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler62 17816 1397 65415 6612 605
Sum varige driftsmidler152 519145 902164 359204 370252 360
Aksjer/Investeringer i datterselskap-0000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler502502502502502
Andre fordringer-0000
Sum finansielle anleggsmidler502502502502502
Sum varelager74 12074 50174 07348 38464 259
Kundefordringer110 17566 63264 22860 882113 553
Konsernfordringer0----
Sum fordringer172 78399 718112 822110 283195 438
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post33 77259 87131 10124 0085 046
Sum Kasse/Bank/Post33 77259 87131 10124 0085 046
Sum omløpsmidler280 675234 091217 996182 675264 743
Sum eiendeler433 696380 495382 857387 547643 161
Aksje/Selskapskapital125 125125 125125 125125 125125 125
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital126 375130 000130 000130 000130 000
Sum opptjent egenkapital−51 048−51 024−5 728−93 409−14 662
Annen egenkapital-−51 024−5 728−93 409−14 662
Sum egenkapital75 32778 976124 27236 591115 338
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 3884 2906 1357 952240 252
Langsiktig konserngjeld179 848----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-151 399124 860214 86778 270
Annen langsiktig gjeld-151 399124 860214 86778 270
Sum langsiktig gjeld182 236155 688130 995222 819318 522
Gjeld til kredittinstitusjoner---063 457
Leverandørgjeld133 12698 55699 62193 103111 067
Skyldig offentlige avgifter9 2318 7217 3299 2049 953
Kortsiktig konserngjeld139----
Annen kortsiktig gjeld33 63738 55320 63925 83024 823
Sum kortsiktig gjeld176 133145 831127 590128 137209 300
Sum gjeld358 369301 519258 585350 957527 822
SUM EGENKAPITAL OG GJELD433 696380 495382 857387 547643 161
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

RAUFOSS TECHNOLOGY AS

Org nr 971 234 288

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo